RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


PDMS News

13.02.2014 15:51

Prvky Designové databáze

Veškerá data v Designové databázi jsou ukládána v přísně hierarchicky uspořádaných prvcích. Každý prvek má určený typ a ten určuje atributy, které jsou pro tento prvek k dispozici. V designové databázi jsou k dispozici prvky v následujícím hierarchickém uspořádání. WORLD AREA WORLD AREA...

—————

07.11.2012 13:14

Systémové požadavky pro PDMS 12.1

Předpokládá se normální instalace PDMS na pracovní stanici a projektových databází na síťový server. Následující specifikace je konfigurována pro běžného uživatele pracujícího v určité oblasti. Uživatelé zobrazující a pracující na velkých 3D modelech budou pro kvalitní odezvu potžebovat vyšší...

—————

23.10.2012 19:11

Použití PDMS v procesu multiprojekčního projektování

Funkce PDMS Plant Design Management System nebo-li PDMS umožňuje navrhnout 3D počítačový model technologických celků. V PDMS je možno během procesu zpracování dat zobrazit plně barevnou reprezentaci jednotlivých prvků v 3D modelu a tím aplikovat vysokou úroveň...

—————