RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Archiv článků

09.06.2015 17:07

Instalace

Varianty instalace Vlastní instalaci Ripra aplikací je možno provést několika způsoby v závislosti na pšedpokládaném druhu využití. Uvedeme zde pouze pouze dvě z variant. Víceuživatelská instalace Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných...

—————

09.06.2015 17:06

Ochranná známka

Ripra je ochranná známka společnosti Ripra s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 106468.

—————

09.06.2015 17:03

Autorská práva

Autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví k veškerým informacím publikovaným na tomto webu a související softwarové aplikaci včetně grafických souborů, a to i ke každé části zvlášť, patří výhradně společnosti Ripra s.r.o. Informace obsažené v těchto dokumentech jsou považovány...

—————

09.06.2015 17:01

Zřeknutí se odpovědnosti a odmítnutí záruk

Veškeré informace o produktu a jeho použití jsou poskytnuty společností Ripra s.r.o. bez záruky. Ripra s.r.o. odmítá veškeré záruky v plném rozsahu, jak je povoleno zákonem. Ani autor ani Ripra s.r.o. neodpovidají za případné škody nebo ztráty plynoucí z použití popisované aplikace a i jakýchkoliv...

—————

09.06.2015 16:59

Nápověda

Každá Ripra aplikace je dodávána včetně českého manuálu a má zabudován odkaz na tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků vybraných aplikací. Zároveň uživatel snadno zjistí zda jím používaná verze aplikace je tou...

—————

17.11.2014 10:26

Tak jedna drobná perlička ze života PDMSáka.

PDMS global určitě přineslo pokrok do práce PDMSáků, bohužel s ním přišel i problém "ztráty kontroly" nad daty jiných stran. Jednoduchost s jakou je možno vytvářet minimálně duplicitní komponenty nebo UDA je na pováženou. Problémy které to přináší, tak o nich se snad nemá význam ani rozepisovat. To...

—————

29.10.2014 10:03

Jedna docela záludná Avevácká nedodělanost.

S nástupem 12.1 a používání jednotek v PDMS by člověk čekal, že se to dotkne i definice hmotností komponent, hustot,... v katalogu. Bohužel pořád jsou tyto attributy stringovým typem a tak je nutno být hodně obezřetný jak resp. v jakých jednotkách je projekt založen a jakým jednotkám odpovídají...

—————

01.10.2014 12:28

Identifikace P-line

Každá P-line je definována dvěma, třemi nebo čtyřmi znaky (PKEY)m které mají definovánu relativní 2D pozici.  Přehled základních P-line PKEY Popis BBH Bottom bolt hole BBHL Bottom bolt hole, left BBHR Bottom bolt hole,...

—————

06.06.2014 11:58

APC-1 Potrubní kompenzátor DN15

Popis Všechny potrubní systémy, ve kterých se dopravují media s proměnlivou teplotou, lišící se od teploty okolí, podléhají délkovým změnám (prodloužení, smrštění). Tyto mohou způsobit porušení potrubí, není-li vyrovnání dilatací věnována náležitá pozornost. APC-1 potrubní kompenzátor topenářský...

—————

06.06.2014 11:45

SK50-A-FA Plovákový odvaděč kondenzátu s termostatickým odvzdušňovacím ventilem DN25 PN 25 Dp 4,5

                  Technický popis Plovák pomocí jednoduchého mechanismu otevírá nebo zavírá ventil podle výšky hladiny kondenzátu v odvaděči. Otevření je úměrné množství...

—————