RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Dotazy k PDMS

20.11.2020 09:54

Jak ověřit umístění CE v hierarchii s ohledem na typ elementu?

ek typu V rámci databázového uspořádání prvků má každý prvek svoji hierarchickou pozici. Každý prvek má svůj typ a ten určuje přípustné typy podřízených a i nadřízených prvků. Jelikož existuje možnost, že daný typ má více možností nadřízených typů a také podřízených typů, pak je pro CE z hlediska...

—————

16.11.2020 18:44

Jak docílit kótování k referenčním prvkům na isometrii

Pro splnění tohoto požadavku lze využít attributu: na úrovni Branch Branch Head  Branch Tail  na úrovni vlastních komponent je to k P0 Elbow Tee Bend Cross  Olet  Atta V rámci atributů specifikujících typ referenřní kóty jde o: HDMTYPE pro...

—————

01.02.2013 16:58

Jaké je využití tzv. inteligentních textů v Draftu?

Při vytváření výkresové dokumentace v PDMS modulu Draft lze využít v rámci popisků a kót tzv. inteligentních textů. Za inteligentní texty považujeme takové texty, které automaticky ziskavaji informace z jiných databázových prvků. Nejčastějším využitím je propojení k elementu z designové databáze,...

—————

01.02.2013 16:56

Jak využít funkci Split pro modifikaci ocelových profilů?

Volání formy Split Steel nalezneme v submodulu Beams & Columns pod hlavním menu Modify podmenu Section viz. obrázek napravo. Po kliknutí se otevře standardní PDMS forma umožňující rozdělení SCTN a GENSEC na několik částí. Jde o dokovací formu, která se běžně...

—————

01.02.2013 16:55

Co jsou to tzv. UDA atributy?

UDA atributy? aneb atributy s :V PDMS je umožněno v modulu LEXIKON administrátorům vytvářet a modifikovat UDA (User Defined Attributes neboli uživatelem definované atributy). Bohužel se velice často setkáváme s praxí, kdy vlastní atributy definované přímo od AVEVA jsou zdvojovány definicí UDA a...

—————

01.02.2013 16:46

Lze použít v PDMS jedno jméno pro více elementů?

Pojmenování elementů v PDMS a tzv. unikátní jméno. V PDMS je obecně doporučeno a částečně i ošetřena možnost použít jméno pro kterýkoli element pouze jednou. Toto má umožnit navigaci zadáním jména na zvolený element. Bohužel existuje i možnost jak toto obejít. Asi nejjednoduší variantou je udělat...

—————


Diskuze omezena.

Omlouváme se za omezení a případné uzavření diskuze na této stránce. Došlo k tomu v důsledku neustálého exhibování ruských soudruhů. 

Jelikož je zjevné, že se v Rusku rodí neustále dušeně opoždění jedinci, jejichž jediným potěšením je exhibovat a kazit diskuzi spamem a nesmyslnými příspěvky odkazujícími na neověřené zdroje mimo téma tohoto webu a neodradí je ani captcha, tak to bude nadále s omezením diskuze na 14 denní bázi a v případě pokračování "inteligentní soudružské exhibice", pak i bez diskuze.

Dear,

poor Russian mentally retarded. I'm sorry that the only purpose of your life is to go exhibit for discussion on this site. According to your soulful contributions, your mental backwardness is clear to everyone, so we only have compassion for you.

Дорогой бедный русский умственно отсталый. Мне очень жаль, что единственная цель вашей жизни - участвовать в выставке для обсуждения на этом сайте. Судя по вашему душевному вкладу, ваша умственная отсталость понятна всем, поэтому мы испытываем к вам только сострадание.

Tak tedy na závěr: "Cпасибо товарищи!"