RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Bezplatně poskytované aplikace

Bezplatně poskytované aplikace obsahují volně šiřitelné informace a jsou šířitelné jako FREEWARE aplikace. Šíření je povoleno pouze jako bezúplatné s uvedením zdroje. Ripra s.r.o. si ponechává plně copyright. Modifikace aplikace smí být provedena pouze se souhlasem Ripra s.r.o., pokud není přímo u aplikace uvedeno jinak.

Layoutové prvky

3D Modely vybraných Layoutových prvků

Jednotlivé modely jsou vytvareny jako equipmenty. Je nutno mít nastavenou metrickou soustavu a jako délkovou jednotku milimetr. Soubory lze jednoduše uložit například na plochu a odtud pouhým přetažením nad příkazovou řádku spustit. Je nutno mít RW práva v current db a current element musí být na nebo pod úrovní zone.

Equipment Popis Equipment Popis
Paleta Cubitainer
Hydrant Tenistka
  Sud    

Doporučujeme využití již vytvořené ucelené Layoutové aplikace nebo její vytvoření dle vašich požadavků.

 


Bezplatné aplikace

I pro volně šířené aplikace platí povinost prokázání oprávněnosti používání PDMS. Na neúplně vyplněný formulář nereagujeme.

Vzor vyplnění formuláře