RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Seznam RA funkcí

funkce popis modul
ripraaddcol.pmlfnc ripraaddcol Design
ripraaddreference.pmlfnc   Design
riprabranaccpipe.pmlfnc   Design
ripracolor.pmlfnc color settings 1 - 128 (50 - 128 acc. RAL) Design
ripracolmix.pmlfnc   Design
ripradatum.pmlfnc
Return Datum as String YYYY-MM-DD-HH-MM-SS 
Any
ripradelete.pmlfnc   Any
ripradeletemem.pmlfnc   Any
ripramode.pmlfnc ripramode Design
ripraopenpdmsfolder.pmlfnc ripraopenpdmsfolder Any
riprapumset.pmlfnc riprapumset Any
riprareorder.pmlfnc riprareorder Design, Draft, Paragon
ripraulozjpg.pmlfnc ripraulozjpg Design
     

 


RA - Funkce

16.10.2017 15:43

ripraaddcol

cesta ../pmllib/ripra/functions/ soubor ripraaddcol.pmlfnc revize 1.2 verze PDMS 12.1 modul Design volání !!ripraaddcol(!b, !p, !o) Popis Funkce určená k přidání CE do designoveho drawlistu dle uživatelem předem definovaných kriterií. První atribut !b Je atribut typu string a slouží k určená barvy kterou bude CE přidáno do drawlistu a zobrazeno v grafickém view. Drubý atribut !p Je atribut typu any a je určen pro...

—————

27.09.2017 14:31

ripraopenpdmsfolder

cesta /%pmllib%/ra/functions/ soubor ripraopenpdmsfolder.pmlfnc revize 1.0 verze PDMS testovano pro 12.1 modul any volání !!ripraopenpdmsfolder(!druhacastevaru, !podadresar) Popis Funkce otevírající průzkumník s fokusem do adresáře nebo podadresáře definovanému v evar jako projekční proměnná . Funkce je volána s dvěma argumenty typu string. První argument - !druhacastevaru V souboru evar.bat jsou běžně definovány...

—————

08.02.2013 14:48

riprapumset

cesta ../pmllib/ripra/functions/ soubor riprapumset.pmlfnc revize 1.0 verze PDMS 12.1 modul Design volání !!riprapumset(!k) !k kde !k je typu gadget Popis Funkce umožňující automatické přiřazení popup menu ke knoflíku. Nové popup menu má jméno odvozeno z jména knoflíku s předponou pum. Příklad !!riprapumset(!!forma.knoflik) přiřadí k prvku .knoflik z formy !!forma popup menu se jménem .pumknoflik k němu...

—————

08.02.2013 11:50

riprareorder

cesta ../pmllib/ripra/functions/ soubor riprareorder.pmlfnc revize 1.4 verze PDMS 12.1 modul DESIGN, DRAFT, PARAGON volání !!riprareorder(!a, !b)  !a je typu string a může nabývat hodnot: NAME TYPE REFN !b je typu string a může nabývat hodnot: A Z Popis Funkce umožňující seřazení members dle zvolených kritérii: ('NAME','A')...

—————

08.02.2013 11:11

ripraulozjpg

cesta ../pmllib/ripra/functions/ soubor ripraulozjpg.pmlfnc revize 1 verze PDMS 12.0.Sp6 modul DESIGN volání !!ripraulozjpg(!n, !s)  !n je typu real !s je typu string Popis Funkce umožňující uložení grafického view do souboru formátu *.jpg a to v rozlišeních: 640x480 800x600 1024x768 1600x1200    

—————

08.02.2013 11:03

ripramode

cesta ../pmllib/ripra/functions/ soubor ripramode.pmlfnc revize 1 verze PDMS 12.0.Sp6 modul DESIGN volání !!ripramode() Popis Funkce vracející nastavení modu jako boolean. Pro mode: Forwards vrací hodnotu True Backwards vrací hodnotu False  

—————

01.01.1901 00:00

obecná

cesta ../pmllib/ripra/functions/ soubor ripra****.pmlfnc revize 1 verze PDMS 12.* modul ***** volání !!ripra****() Popis Funkce vracející nastavení *****. xxx : xxx xxx  

—————