RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


RAFA - RA Favorites 

Autor: Ing. František Ringmaier
GSM +420775650721
email fr@ripra.cz
Verze aplikace 1.3
Verze PDMS 12.0 Sp6
Modul Design, Draft
spuštění !!loadriprarafb()

Popis formy

Vlastní formu lze rozdělit do tří logických oblastí. Horní oblast je tvořena první řadou knoflíků a výběrovým polem, střední tvoří seznamové pole pro ukládání vybraných elementů a dolní tvoří tvoří textové pole s výkonným knoflíkem.

Horní oblast

Tato oblast je určena k obsluze vlastní ho seznamového pole v střední části. Funkce jednotlivých prvků je popsána v následující tabulce.

Uloží obsah seznamového pole do vybraného souboru
Uloží obsah seznamového pole do souboru uživatelem spedifikovaného jména
Smaže aktivní soubor
Výběrové pole se seznamem uživatelem definovaných souborů
Vymaže obsah seznamového pole
Seřadí prvky v seznamovém poli dle abecedy
Přidá veškeré prvky ze seznamového pole do grafického view (funkční pouze v modulu Design)
Odstraní vybraný prvek v seznamovém poli z seznamového pole
Přidá aktivní prvek do seznamového pole

Střední oblast

Tato oblast je tvořena seznamovým polem sloužícím k uchování informací o vybraných prvcích a rychlém přechodu na ně. Pokud uživatel klikne na kterýkoliv prvek přidaný do seznamového pole, je přesunut na tento prvek v hierarchii a ten se stává právě aktivním

Dolní oblast

Tato oblast je tvořena textovým polem určeným pro zadání příkazu a knoflíkem, jímž se spouští vykonání tohoto příkazu nad všemi elementy obsaženými v seznamovém poli.

Doporuřujeme používat jen zkušeným uživatelům!