RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Ripra Help

09.06.2015 17:07

Instalace

Varianty instalace Vlastní instalaci Ripra aplikací je možno provést několika způsoby v závislosti na pšedpokládaném druhu využití. Uvedeme zde pouze pouze dvě z variant. Víceuživatelská instalace Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných...

—————

09.06.2015 17:06

Ochranná známka

Ripra je ochranná známka společnosti Ripra s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 106468.

—————

09.06.2015 17:03

Autorská práva

Autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví k veškerým informacím publikovaným na tomto webu a související softwarové aplikaci včetně grafických souborů, a to i ke každé části zvlášť, patří výhradně společnosti Ripra s.r.o. Informace obsažené v těchto dokumentech jsou považovány...

—————

09.06.2015 17:01

Zřeknutí se odpovědnosti a odmítnutí záruk

Veškeré informace o produktu a jeho použití jsou poskytnuty společností Ripra s.r.o. bez záruky. Ripra s.r.o. odmítá veškeré záruky v plném rozsahu, jak je povoleno zákonem. Ani autor ani Ripra s.r.o. neodpovidají za případné škody nebo ztráty plynoucí z použití popisované aplikace a i jakýchkoliv...

—————

09.06.2015 16:59

Nápověda

Každá Ripra aplikace je dodávána včetně českého manuálu a má zabudován odkaz na tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků vybraných aplikací. Zároveň uživatel snadno zjistí zda jím používaná verze aplikace je tou...

—————


RAUA - UNIQUE VALUES

Autor:Ing. František Ringmaier
GSM+420775650721
emailfr@ripra.cz
Verze aplikace1.0
Verze PDMS12.1
ModulDesign
spuštění!!loadripraraua()

Úvod

Tato aplikace je napsána v PML2 a její funkčnost byla testována v PDMS verze 12.1.
Primárním cílem této aplikace je umožnit uživatelům odstranit duplicitní hodnoty a případně abecedně seřadit výstupní hodnoty.

Požadavky

Vlastní aplikace nemá zvláštní požadavky.

Předpoklady

Předpokladem pro úspěšné používání je znalost používání PDMS a notepadu.

Upozornění

Vstupní a výstupní soubory musí být typu ASCII souborů.
Pokud používáte více aplikací z produkce Ripra s.r.o. pak při instalaci může dojít k informaci o snaze přepsat existující soubor. S největší pravděpodobností se toto bude týkat grafických souborů *.png. Jde o případ, kdy více aplikací používá tentýž grafický soubor. Pokud si nejste jisti, přepsání nepotvrzujte a proveďte kontrolu shody.
Existují soubory využívané vícero Ripra aplikacemi a mohou se různit na základě postupného vývoje, proto je nutno si ověřit, zda dříve instalovaná aplikace je stále aktuální a přepsáním nedojde k jejímu znehodnocení. Neváhejte nás v jakémkoli případě nejasnosti kontaktovat.

Doporučení

Pro používání formy Ripra Unique Values nejsou žádná speciální doporučení.

Nápověda

Ripra aplikace jsou dodávány včetně českého manuálu a mají zabudován tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků vybraných aplikací. Zároveň uživatel snadno zjistí zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze.

Popis aplikace

Jméno aplikace:Ripra Application - Members
Zkratka:RAUA
Funkce:Aplikace umožňující odstranit duplikované záznamy
Popis:Dokovací forma s proměnnou šířkou a výškou.
Revize:1.3
Verze PDMS:12.1 Sp2

Základní nastavení cest

 • /%pmllib%/ripra/icons/
 • /%pmllib%/ripra/raua/

Seznam souborů

 • loadripraraua.pmlfnc
 • ripraraaua.pmlfrm
 • riprafileopen.png
 • riprafilesaveas.png
 • ripraapply.png
 • riprapomoc.png
 • ripradismis.png
 • ripranotepad.png
 • ripraclearlist.png

Změny oproti předchozí verzi

 • nejsou žádné změny oproti předchozí verzi neboť jde o první verzi aplikace

Spuštění aplikace

Vlastní aplikace se spouští voláním: !!loadripraraua()
Tento příkaz je po správné instalaci proveditelný jak z příkazové řádky, tak je jej možno přiřadit do menu.
Po vykonání se zobrazí vlastní forma (viz. obrázek).

Popis formy

Vlastní forma je tvořena vstupní částí umístěnou nalevo a výstupní částí umístěnou na pravé straně. Ve spodní části formy jsou umístěny dva ovládací knoflíky pro spuštění vlastní běhu vlatní selekce a ukončení aplikace.

Uživatel má možnost vkládat text do vstupního textového pole y clipboardu, zapsat ručně nebo načíst z textového souboru

Vstupní část

 •  - otvírá vstupní textový soubor a načítá jeho data do vstupního textového pole
 • - uloží obsah vstupního textového pole do textového souboru
 • - vyprázdní vstupní textové pole

Výstupní část

 • Sort - přepínač určující zda hodnotz výstupní textové pole je abe
 • First Column
 •  - uloží obsah výstupního textového pole do textového souboru
 •  - uloží obsah výstupního textového pole do dočasného souboru a ten otevře v notepadu
 •  - spustí vlastní proceduru provádějící odstranění duplicitních záznamů
 •  - ukončí aplikaci

Popis práce s aplikací

Aplikace byla vytvořena pro intuitivní ovládání. Uživatel vloží vstupní data a na základě nastavených kritérií pomocí přepínačů je následně generován výstup. Ten má uživatel možnost kopírovat do clipboardu nebo uložit jako textový soubor.

Plánovaná rozšíření

 • nejsou plánována další rozšíření

RAUA - Diskuze

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.