RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


01 Obecná třída

14.11.2012 16:01
Skupina Název
01 Pojmy všech oborů a třídění
02 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod
03 Jakost
05 Všeobecná terminologie
06 Oblast spolehlivosti v technice
08 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
09 Systémy environmentálního managementu
13 Fyzika
14 Mechanika
16 Akustika
17 Optika
27 Směrnice pro užití barev
28 Analytické normály
30 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci
31 Technické výkresy
32 Výkresy ve strojírenství
33 Značky pro elektrotechnická schémata
34 Výkresy ve stavebnictví
35 Výkresy různých oborů
36 Výkresy různých oborů
37 Dokumentační normy. Průmyslové systémy
38 Reprografie
40 Závity
41 Nejistoty měření
42 Tolerance a uložení hladkých součástí
43 Tolerance a uložení závitových součástí
44 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu
46 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol
47 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol
48 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol
49 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)
50 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)
51 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)
52 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace
59 Mazací technika
69 Mechanizace administrativních prací
70 Konstrukční a montážní směrnice
80 Značení bezpečnostní, informační, orientační
81 Úklidové služby
82 Dopravní telematika
83 Dopravní telematika
85 Doprava
93 Značky

 

—————

Zpět