RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


04 Slévárenství

14.11.2012 16:04
Skupina Název
00 Slévárenství, všeobecně
20 Modely a příslušenství
65 Tlakové, kokilové nízkotlaké lití
05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ..60
00 Svařování, všeobecně
01 Svařování. Konstrukční předpisy a směrnice pro kovy
02 Svařování. Výrobní směrnice a předpisy pro kovy
03 Svařování. Výrobní předpisy z hlediska vybavení pracovišť a kvalifikace svářečů
06 Bezpečnost svařování
07 Zkoušení svářečů
10 Rozbory škodlivin
11 Destruktivní a nedestruktivní zkoušky svarů
12 Zkoušení svarů
13 Zkoušení svařitelnosti
20 Stroje a zařízení, všeobecně
21 Ruční a strojové svařování plamenem
22 Obloukové svařování
24 Svařování elektrickým obloukem a plazmou
25 Svařování v ochranných atmosférách
26 Svařování elektrickým odporem bodové
27 Švové odporové svařování
34 Řezání a drážkování
42 Pomocné stroje a zařízení pro svařování, pájení a řezání kovů
46 Hořáky a příslušenství pro svařování
50 Elektrody svařovací
51 Elektrody svařovací
52 Elektrody svařovací
53 Dráty a tyčinky svařovací
55 Plněné trubičkové elektrody
56 Pájky
57 Tavidla
58 Svařování ocelí pod tavidlem
59 Tvrdé pájení
68 Svařování plastů
69 Kombinované svařování, pájení a řezání

 

—————

Zpět