RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


07 Kotle

14.11.2012 16:07
Skupina Název
00 Názvosloví, hodnoty, výkony a typy kotlů
02 Názvosloví, hodnoty, výkony a typy kotlů
03 Tepelné aerodynamické a hydrodynamické zkoušky a výpočty
04 Pevnostní hodnoty a výpočty
06 Směrnice konstrukční, výrobní, montážní, provozní a pro opravy
07 Směrnice konstrukční, výrobní, montážní, provozní a pro opravy
40 Mlýny a třídiče
53 Kotle pro ústřední vytápění
58 Hořáky na plynná a kapalná paliva
64 Regulace spalovacího vzduchu
70 Odstruskovací a odpopelňovací zařízení
74 Napájecí voda
75 Kotle a pomocná zařízení kotlů
76 Vodotrubné kotle
78 Válcové kotle
81 Typy a druhy tlakových nádob
82 Stabilní tlakové nádoby
83 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů
84 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů
85 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů
86 Kovové lahve na plyny a příslušenství

 

—————

Zpět