RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


25 Měřící a kontrolní nářadí a přístroje

14.11.2012 16:25
Skupina Název
00 Všeobecně
01 Ověřování měřidel a měřicích zařízení všeobecně
02 Ověřování konkrétních měřidel a měřicích zařízení
09 Příslušenství měřicích přístrojů a registrační papíry
10 Délková měřidla
11 Délková měřidla
12 Hmatadla, posuvky apod.
14 Mikrometrická měřidla
16 Úhloměry, tloušťkoměry, spároměry a drátoměry
18 Číselníkové úchylkoměry a příslušenství
19 Měřidla pro měření přesnosti obráběcích strojů
20 Souřadnicové měřící stroje
23 Přístroje na měření geometrických vlastností povrchu
31 Mezní kalibry pro průměry a délkové rozměry
32 Mezní a porovnávací kalibry
33 Základní měrky a příslušenství, kuželové kalibry a kontrolní trny
37 Sinusová pravítka, nožová pravítka, úhelníky nožové
38 Šablony poloměrové, tvarové a jiné
40 Závitové kalibry pro lícování metrického závitu ISO
41 Mezní kalibry na závity
42 Mezní kalibry na závity
43 Mezní kalibry na závity
46 Ostatní závitová měřidla
47 Přístroje a zařízení k měření ozubení
51 Rýsovací a kontrolní nářadí
53 Rýsovací a kontrolní nářadí
55 Rýsovací a kontrolní nářadí
57 Vodováhy, olovnice, úhlová zrcátka
61 Stroje a zařízení pro měření plochy a délky
70 Tlakoměry, všeobecně a součásti
72 Tlakoměry
74 Analyzační zařízení
75 Měření objemu
76 Měření objemové hmotnosti a hustoty
77 Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech
78 Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů
79 Viskozimetry
80 Teploměry všeobecně, součásti
81 Skleněné teploměry kapalinové
82 Teploměry tlakové, s kontakty a pro transformátory
83 Teploměry termočlánkové a odporové
85 Měření tepla a indikátory pro rozdělování topných nákladů
93 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech
96 Kontrolní síta apod.

 

—————

Zpět