RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

14.11.2012 16:27
Skupina Název
00 Dopravní zařízení, všeobecně
01 Dopravní zařízení, všeobecně
05 Jeřáby různých konstrukcí
06 Zdvihadla, kladkostroje
08 Stojanové zvedáky
18 Lanové bubny a kladky
19 Háky, pojistný materiál, koncové narážky
24 Názvosloví konstrukčních dílců jeřábových drah
30 Visuté lanové dráhy osobní
32 Visuté lanové dráhy nákladní
36 Lanové jeřáby a shrnovače
39 Lyžařské vleky
40 Výtahy, všeobecně
41 Výtahy. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Elektromagnetická kompatibilita
43 Šachty a strojovny výtahů
44 Stavební výtahy
46 Výtahy, provoz
48 Šachty a strojovny výtahů
50 Pohyblivé plošiny
70 Rýpadla a zakladače
74 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Terminologie
75 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení
76 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení
78 Stroje a zařízení pro zemní práce. Provoz a údržba
79 Stroje a zařízení pro zemní práce. Bezpečnostní požadavky
80 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Všeobecná ustanovení
81 Stroje a zařízení pro zemní práce. Součásti, díly a komponenty
82 Stroje a zařízení pro zemní práce. Nakladače, dampry, skrejpry, grejdry a pokladače potrubí
83 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek
84 Stroje a zařízení pro zhutňování, dopravu a třídění materiálu
85 Stroje a zařízení pro výrobu směsí pro stavebnictví
86 Stroje a zařízení pro zpracování stavebních materiálů
87 Stroje pro výrobu stavebních výrobků
88 Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu skla
89 Víceúčelové stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

 

—————

Zpět