RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


32 Lodě a plovoucí zařízení

14.11.2012 16:32
Skupina Název
00 Lodě a plovoucí zařízení. Všeobecné normy
01 Lodní těleso
02 Směrnice pro konstrukci plavidel
08 Parametry plavidel. Malá plavidla
10 Lodní těleso. Všeobecně
11 Konstrukce lodního trupu
12 Konstrukce lodních nástaveb
22 Lodní dveře
23 Lodní zábradlí
24 Lodní průlezy, poklopy a víka
26 Lodní pevná výstroj
27 Lodní pevná výstroj
30 Lodní palubní a hospodářská zařízení
31 Lodní palubní a hospodářská zařízení
32 Lodní palubní a hospodářská zařízení
33 Uvazovací a manipulační zařízení
35 Lodní palubní stěžňová zařízení
39 Lodní hospodářská a technologická zařízení
40 Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení
41 Hlavní stroje a motory
42 Dálkové ovládání pomocného zařízení
45 Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení
50 Lodní potrubní soustavy
51 Lodní potrubní soustavy
52 Lodní potrubní soustavy
54 Lodní potrubní soustavy
55 Lodní potrubní soustavy
57 Lodní potrubní soustavy
59 Větrací a klimatizační soustavy
60 Lodní elektrozařízení
66 Elektroinstalace na lodích
67 Lodní elektrozařízení
68 Slaboproudé rozvody a zařízení
82 Kotevní inventář
83 Uvazovací a vlečný inventář a výstroj
84 Lodní inventář
85 Navigační inventář
86 Záchranné prostředky
89 Inventář dílen, strojoven a místností
95 Příchytky, konzoly, držáky

 

—————

Zpět