RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


APC-1 Potrubní kompenzátor DN15

06.06.2014 11:58

Popis

Všechny potrubní systémy, ve kterých se dopravují media s proměnlivou teplotou, lišící se od teploty okolí, podléhají délkovým změnám (prodloužení, smrštění). Tyto mohou způsobit porušení potrubí, není-li vyrovnání dilatací věnována náležitá pozornost. APC-1 potrubní kompenzátor topenářský pracuje na topných systémech o teplotách 90/70°C. V těchto potrubích vzniká posuv asi 2 mm na každý 1 metr délky. Pro zachycení celkového prodloužení potrubí, které je pak 20 mm na každých 10 m délky, je nejvhodnější použít těchto kompenzátorů s nerezovým vlnovcem. Kompenzátor je dodáván v nulové poloze a umožňuje tyto posuvy :

  • stlačení kompenzátoru od nárůstu potrubí s teplotou je schopen kompenzovat do hodnoty minus (stlačení) -35 mm
  • roztažení kompenzátoru od poklesu teploty potrubí do hodnoty (roztažení) +15 mm
  • celková dilatační schopnost je 50mm a lze ji předpětím změnit dle potřeby instalace např. na - 45 + 5 mm.

Kompenzátor je opatřen drážkou a ukazatelem stavu (prodloužení). Má vnitřní nerezový a vnější hliníkový kryt.

Typické použití

  • Stoupačky potrubí topného okruhu
  • podlahové topení
  • dlouhá přívodní topenářská potrubí

Parametry

Maximální dovolený tlak 16 bar
Maximální dovolená teplota 200 oC
Maximální provozní tlak 10 bar
Maximální provozní teplota 150 oC

Rozměry

Velikost ½“ ¾“ 1“ 11/4“ 1 1/2“ 2“
ØD mm 38 38 48 60.3 75 75
Délka mm 240 240 265 300 300 300

Roztažnost

oC/m 60 oC 70 oC 80 oC 90 oC 100 oC
20 13.2 15.6 17.8 20.2 22.6
25 16.5 19.5 22.3 25.3 28.3
30 19.8 23.4 26.7 30.3 33.9
35 23.1 27.3 31.2 35.4 39.6
40 26.4 31.2 35.6 40.4 45.2
45 29.7 35.1 40.1 45.5 50.9
50 33.0 39.0 44.5 50.5 56.5
55 36.3 42.9 49.0 55.6 62.2
60 39.6 46.8 53.4 60.6 67.8
65 42.9 50.7 57.9 65.7 73.5
70 46.2 54.6 62.3 70.7 79.1
75 49.5 58.5 66.8 75.8 84.8
80 52.8 62.4 71.2 80.8 90.4
85 56.1 66.3 75.7 85.9 96.1
90 59.4 70.2 80.1 90.9 101.7
95 62.7 74.1 84.6 96.0 107.4
100 66.0 78.0 89.0 101.0 113.0

           

            
 

  
  
  
 

—————

Zpět