RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Autorská práva

11.09.2013 20:15

Autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví k této příručce a související softwarové aplikaci včetně grafických souborů, jakožto i informacím publikovaným na některém z výše uvedených webových serverů, a to i ke každé části zvlášť, patří výhradně společnosti Ripra s.r.o.
Informace obsažené v tomto dokumentu jsou považovány za obchodně citlivé a nesmí být kopírovány, reprodukovány, ukládány do vyhledávacích systémů nebo přenášeny jinam bez předchozího písemného souhlasu Ripra s.r.o.. Je li souhlas udělen musí být jeho kopie první stranou každé kopie.
Manuál a související dokumentace nesmí být upravována, reprodukována po částech či jinak měněna bez souhlasu Ripra s.r.o..
Uživatel také nesmí měnit zdrojový kód aplikace nebo jej či pouze jeho část, použít pro jiné účely. Jakýkoliv neoprávněný zásah do aplikace může vést ke ztrátě dat a její funkčnosti.
Aplikace nebo kterákoliv její část nesmí být použito bez písemního souhlasu Ripra s.r o.. Každý takový neoprávněný zásah je přisně zakázán a porušení může vést k obřanskoprávní odpovědnosti a trestněprávnímu stíhání.
Produkty popsané v této příručce je dovoleno provozovat jen a pouze v souladu s licenčním ujednáním. Neoprávněné nebo nelicencované použití přípravku je přísně zakázáno.
© Ripra s.r.o., obchodní kancelář Svinaře, 267 28 Svinaře 44, Česká republika.

—————

Zpět