RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Co by měl životopis obsahovat

09.09.2013 13:48

Strukturovaný životopis by měl obsahovat:

 1. Osobní údaje
  • jméno a příjmení, titul
  • datum narození
  • trvalé bydliště včetně státu
  • státní příslušnost
  • rodinný stav
  • telefonní číslo
  • e-mailovou adresu
  • skype
  • linkedin
 2. Vzdělání
  • nejvyšší dosažené uvádějte jako první a to včetně měsíce a roku dosažení
  • uveďte všechna ukonřená studia na středoškolské a vysokoškolské úrovni
  • pokud stále studujete, uvádějte i měsíc a rok předpokládaného dokončení
 3. Školení a certifikáty
  • uvádějte v pořadí od posledního získaného
  • uvádějte včetně autorizační autority
  • kopii certifikátů připojte do příloh
 4. Jazykové znalosti
  • jako první uvádějte mateřský jazyk
  • uvádějte jazyky včetně jeho znalostního stupně od nejvyšího stupně znalosti
  • v případě možnosti doložení certifikátem uveďte odkaz a kopii certifikátu připojte do příloh
 5. Počítačové schopnosti
  • rozdělte znalosti na oblast software a hardware, kde jako první uvedete znalosti z oblasti software členěné do následujících kategorii
   • operační systémy
   • kancelářské aplikace
   • CAD/CAM/CAE
   • databázové aplikace
   • grafické programy
   • webové aplikace
   • ostatní
  • pokud nemate zadne hardwarové znalosti, tuto část vynechte
 6. Ostatní znalosti
  • veškeré další využitelné znalosti a dovednosti např. řidičský průkaz, svářečský průkaz,..
 7. Koníčky a zájmy
  • uvádějte i členství v zájmových organizacích
 8. Praxe
  • začínejte nejaktuálnější pracovní pozicí. Nesmí chybět název společnosti, doba trvání pracovního poměru, název pozice, popis pozice, kontakt na nadřízenou osobu
 9. Motivační dopis
  • jako přílohu přiložte motivační dopis obsahující:
   • proč se ucházíte o zvolenou pozici
   • proč si myslíte, že jste vhodný na zvolenou pozici
   • jaké máte předpoklady pro vybranou pozici
   • jaké jsou vaše představy o náplni práce na zvolené pozici
   • jaké jsou vaše představy z hlediska flexibility pracovní doby
   • jaké jsou vaše představy z hlediska finančního ohodnocení a firemních benefitů

—————

Zpět