RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Co je vlastně OpenSteel

02.04.2014 11:14

OpenSteel je PDMS rozhraní umožňující import a export modelu ocelových konstrukcí z PDMS modulu Design. K vlastnímu převodu jsou využita data v *.SDNF (Structural steel Detailing Neutral File) formatu.

Původně byl formát SDNF definován pro uživatele Intergraph FrameWorks pro přenos dat ocelových konstrukcí. Formát je volně použitelný a šiřitelný, a proto je k dispozici pro širokou škálu aplikací a je jej třeba považovat za vhodný prostředek pro přenos dat ocelových konstrukcí mezi 3D systémy a PDMS.
OpenSteel rozhraní proto používá velkou část informací, které jsou převoditelné v SDNF formátu.

Požadavky na hardwarové a softwarové vybavení

Pro úspěšní spuštění OpenSteel jsou požadavky na hardwarové a softwarové vybavení stejné jako pro běh PDMS (12 Series). Zcela aktuální informace naleznete na webových stránkách na AVEVA Solutions Ltd.  Pro plnou instalaci OpenSteel musí mít uživatel minimálně 60 MB volného místa na pevném disku pro OpenSteel aplikace, makra, skripty a testovací data. 

Licence

Vlastní použití je licencováno a využívá Flexman license manager. Aby bylo možné spustit OpenSteel uživatel potřebuje dvě licence určené pro daný produkt, jedenu pro export a druhou pro import.

Vlastní architektura celého systému

Na obrázku je znázorněno systémové začlenění OpenSteel do celkové architektury.

Stejně jako PDMS tak OpenSteel využívá definice a nastavení promněných pro definici cest a tím umožňuje umístění adresářů a souborů dle specifické volby uživatele. Soubor OpenSteel_env.bat je souborem nastavení standardních hodnot. Je nutné yahrnout nastavení pro PDMSEXE.

Uživatel pokud neaplikuje standardní instalaci a nastavení bude potřebovat provést změnu nastavení. V následující tabulce je popis proměnných.

SDNFMAIN Hlavní adresář obsahující celkové nastavení pro OpenSteel. Například:C:\AVEVA\Plant\OpenSteel2.20\
OPENSTEELUI Umístění maker pro rozhraní OpenSteel. Standardně je nastaveno %SDNFMAIN%\pml
PMLLIB Nastavení cesty pro vyhledávání PML aplikací. Například:% OPENSTEELUI%  % PMLLIB%. 
PDMSDFLTS Adresář obsahující standardní PDMS soubory (DFLTS). Dodávaný script nastaví toto na %OPENSTEELUI% %PDMSDFLTS% a běžně není nutná uživatelská úprava
xxxDFLTS Výchozí umístění mapovacích souborů jednotlivých projektů, kde xxx udává kód projektu.
Například kód projektu je TST. Mapovací soubory musí být uloženy v adresáři s názvem OSDE v adresáři, do kterého je TSTDFLTS nastaveno.
SDNFINTMAPS Umístění mapovacích souborů. Například:%PDMSDFLTS% %TSTDFLTS% %PDMSUSER%
Sekvence složek v proměnné určí veškeré přetěžování mapovacích souborů.
SDNFMAPS Používá se v interních mapovácích souborech pro umístění mapovacích souborů. Je nastaven na jeden adresář. Pro funkci OpenSteel toto není zásadní nastavení.

 

—————

Zpět