RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


ČSN 417021

18.05.2012 00:00

Typ oceli

Nerezavějící - kalitelná 

Složení

  C Mn Si P Cr
MIN 0,9 0,9 0,7 0,04 12,0
MAX 0,15 14,0

Použití

Součásti tepelných energetických zařízení, hřídele a lopatky turbokompresorů, lopatky parních turbín, různé součásti ve strojírenství, jako jsou např. šrouby, táhla, hřídele, pouzdra a součásti zařízení na páru a kapaliny, které nejsou podstatně agresivnější než voda. Pro zvláštní účely se dodává ocel ČSN 17021 s obsahem uhlíku max. 0,10%. Jednotlivé tavby této oceli mají poloferitickou až feritickou strukturu a jsou prakticky nekalitelné. Tato ocel je lépe svařitelná a tvářitelná za studena. Z této oceli se vyrábějí zejména plechy. Střední hodnota pevnosti v žíhaném stavu je 500 MPa.

Odolnost proti korozi

V zušlechtěném stavu s kovově lesklým povrchem odolává rezivění, zředěné kyselině dusičné a v pasivním stavu některým slabým organickým kyselinám (za studena). Odolnost proti korozi se zvyšuje leštěním.

Svařitelnost

Zaručená-podmíněná
Pro svařování elektrickým obloukem se užívají elektrody E-B 417, E-B 406 a E-B 414. Svařované díly doporučujeme před svařováním předehřát na teplotu asi 200°C a po svaření znovu zušlechtit nebo žíhat při teplotě 700°C s následujícím ochlazením na vzduchu.

Obrobitelnost

V žíhaném i zušlechtěném stavu dobrá.

Tvařitelnost

Za tepla velmi dobrá, za studena ztížená.

Doporučený postup pro tepelné zpracování a tváření za tepla

Kování

Teplota 800 - 1 100 °C, po kování pomalu ochlazovat

Žíhání

Teplota  760 - 820 °C, 1 hod. na teplotě, ochlazovat v peci rychlostí 0,5 °C/min. do 650°C, potom volně na vzduchu

Kalení

Teplota  950 - 1 000 °C, ochlazovat na vzduchu nebo v oleji

Popouštění

Teplota  650 - 720 °C, 2 hod. na teplotě, potom ochlazovat na vzduchu

Žíhání na odstranění pnutí

Teplota  cca 30 °C pod popouštěcí teplotou, potom ochladit na vzduchu

—————

Zpět