RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


ČSN 417153

18.05.2012 00:00

Typ oceli

Žáruvzdorná chromová, uklidněná

Složení

  C Mn Si Cr Ni P S
MIN       23,00      
MAX 0,15 1,00 1,30 27,00 2,0 0,045 0,040

Fyzikální vlastnosti

Hustota Měrná tepelná kapacita Teplotní souřinitel roztažnosti Tepelná vodivost Rezistivita
kg*m-3 J*kg-1*K-1 K-1 W*m-1*K-1 Ohm*m
7630 460 7,8 * 10-6 16,74 800*10-9

Použití

Ocel je vhodná na zařízení a součásti pro aplikace v tepelné technice, zejména v atmosférách obsahujiících sloučeniny síry a v atmosférách, kde docháyí k intenzivnímu nauhličování a na žáruvzdorné součásti kotlů s vysokými provozními teplotami a nízkým mechanickým namáháním.

Běžně vyráběné polotovary:

  1. tyče - válcovano, kováno, tařeno za studena, broušeno
  2. plechy
  3. pásy
  4. bezešvé trubky
  5. svařované trubky
  6. dráty

Odolnost proti degradačním procesům

Odolnost proti oxidaci
na vzduchu do 1100 oC
v oxidujícím prostředí obsahujícím síru do 1025 oC
v redukujícím prostředí obsahujícím síru do 975 oC
v prostředí bohatém na dusík a nízkým O2 do 850 oC
v nauhličujícím prostředí do 1000 oC
Odolnost proti tečení
Mez pevnosti při tečení v tahu RmT (MPa) a mez tečení RT (MPa) - střední hodnoty
Teplota oC 600 700 800 900 1000 1100
RmT /104 29 10,7 4,8 2,3 1,2 ---
RT /103/1 34 10 4 1,5 0,7 0,3

Svařitelnost

Dle ČSN 051310 obtížná, doporučen předehřen 200 - 300 oC

doporučené přídavné materiály pro ruční svařování elektrickým obloukem
označení E20Cr25Ni1-B E15Cr24Ni20-B E25Ni38Cr20-B
norma ČSN 055104 ČSN 055114 ČSN 055115

Obrobitelnost

soustružení, hoblování, frézování, vrtání - 11b (pro pevnost Rmmax = 630 MPa)

Tvařitelnost

teploty tváření 1050 - 600 oC

bezprostředně po tváření nutno žíhat

Porovnání se zahraničními materiály

lokalita značka norma
ISO --- ---
EURO --- ---
Německo X8CrTi25 ---
Francie Z10C24 NF A35-578-82
Velká Británie --- ---
Rusko 15Ch25T GOST 5632-72
USA 446 ASTM A276-84
Japonsko SUH446 JIS G4311-91
Kanada --- ---
Itálie X16Cr26 UNI 6901-71
UNI 8317-83
Rakousko --- ---
Švédsko 2322 SS 142322
Polsko --- ---
Maďarsko --- ---
Norsko --- ---
Finsko --- ---
Švýcarsko --- ---
Španělsko --- ---
Čína 1Cr25Ti GB 2270-80
GB 13296-91

Barevné značení dle ČSN 420010

červená - zelená - oranžová

Třída odpadu dle ČSN 420030

Třída odpadu 026

 

—————

Zpět