RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


generační pohled

14.01.2020 16:48

Na louce se pasou čtyři býci a najednou zahlédnou v dálce u lesa několik krav. 

Býk-syn povídá: „Krávy, Jdeme za nimi!“ 

Býk-otec: „Klid, nejdřív se napaseme a potom za nimi půjdeme.“ 

Býk-děda: „Klidně se pasme, když budou něco chtít, tak přijdou samy.“ 

Býk-praděda: „Ticho, co když nás uslyší a přijdou???“

—————

Zpět