RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Jak docílit kótování k referenčním prvkům na isometrii

16.11.2020 18:44

Pro splnění tohoto požadavku lze využít attributu:

 • na úrovni Branch
  • Branch Head 
  • Branch Tail 
 • na úrovni vlastních komponent je to k P0
  • Elbow
  • Tee
  • Bend
  • Cross 
  • Olet 
  • Atta

V rámci atributů specifikujících typ referenřní kóty jde o:

 • HDMTYPE pro Branch Head
 • TDMTYPE pro Branch Tail
 • DMTY pro potrubní komponenty
Tyto atributy mohou nabývat pole hodnot:
 • EAST
 • NORT
 • ELEV
 • POS
Určení referenřních prvků k nimž jsou jednotlivé kóty vynášeny je v atributech:
 • HDMFARRAY pro Branch Head
 • TDMFARRAY pro Branch Tail
 • DMFARRAY pro potrubní komponenty
Jelikož se jedná o dvě pole kde první udává typ kóty a druhé referenční prvek, tak v případě nedefinování prvku se kóta neuskuteční. Je nutné si uvědomit, že pořadí definice typů kót a referenčních prvků je důležité a vypadnutím referenčního prvku nedocílíme předpokládaný výsledek.
 

Nejčastější chyby. 

Pokud se uživatel pokusí vytvořit kótu,která je rovnoběžná s osou referenčního referenčního prvku, bude výsledek následující:

 • Rozměry součástí potrubí nebo sekcí budou vynechány a zobrazí se chybová zpráva. 
 • Kóty k ostatním prvkům budou vytvořeny s jiným směrem osy a bude dána varovná zpráva. 
 • Pokud se uživatel pokusí vytvořit jednorozměrnou referenční kótu, kde kótovací čára probíhá rovnoběžně s osou potrubí, nebudou vyneseny žádné kóty a uživateli se zobrazí chybová zpráva.

—————

Zpět