RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Jak najít tu správnou aplikaci, aneb způsob členění Ripra aplikací

20.09.2013 11:44

Jelikož PDMS je více modulový systém pracující s různými druhy databází, nabízí se jako první možnost třídění dle vybraného modulu. U aplikací pracujících ve více modulech jsou tyto uváděny jmenitě.

Zároveň je PDMS multi profesní a tak další stupeň členění se jeví logicky dle oboru. Toto členění je aplikováno na aplikace v modulu Design a částečně v modulu Draft. Jsou také aplikace v modulu Design jdoucí nad rámec jednotlivých profesí a proto jsou zařazeny v členěni oborů do skupiny general.

Ukázka členění:

 • Admin
 • Design
  • Architectural & Layout
  • Civil
  • Electrical
  • General
  • HVAC
  • Mechanical
  • Piping
  • Pipe Supports
  • Structures
 • Draft
  • Construction drawings
  • Demand drawings
  • General
  • Labels
  • Layout drawings
 • Isodraft
 • Monitor
 • Paragon
 • Spooler

Jak poznat pro co se ta která aplikace hodí umožňuje seznam aplikací, který je řazen právě dle předchozích kritérii.

Příklad:

jméno aplikace modul obor PDMS verze popis
prvníaplikace Design General 12.0sp6 první ukázková aplikace spustitelná v modulu Design, která je použitelná ve více profesích
druháaplikace Design, Draft Pipe Support, Costruction Drawings 12.0sp6 druhá ukázková aplikace spustitelná v modulech Design a Draft, která je zaměžena na tvorbu uložení včetně tvorby konstrukčních výkresů.
.....        

 

—————

Zpět