RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Jak využít funkci Split pro modifikaci ocelových profilů?

01.02.2013 16:56

Volání formy Split Steel nalezneme v submodulu Beams & Columns pod hlavním menu Modify podmenu Section viz. obrázek napravo.

Po kliknutí se otevře standardní PDMS forma umožňující rozdělení SCTN a GENSEC na několik částí. Jde o dokovací formu, která se běžně zakotví u pravého okraje grafického view.

Prvním krokem je výběr SCTN určených k rozdělení. Pro tuto činnost obsahuje forma v horní části výběrové pole nazvané Add to list obsahující pět možností:

  1. CE
  2. CE Members
  3. Current list
  4. Graphical pick
  5. Graphical window selection

Využitím jedné nebo kombinací těchto možností dojde k naplnění seznamu Elements to split. Nad tímto seznamem je vyskakovací menu obsahující jak možnost přidání, tak odebrání komponent z tohoto seznamu, případně jeho úplné vyprázdnění.

Střední část formy nazvaná Define split-on je rozhodující pro vlastní dělení. Zde je možno nadefinovat výběr SCTN nebo pouze graficky ohraničit pomocí čar a rovin místa kde budou komponenty specifikovane v Add to list rozdělené.

Dolní část formy Connection at split slouží k definování způsobu jakým se budou specifikované komponenty dělit. Jak je patrno z poznámky, toto lze aplikovat pouze na prvky typu SCTN. Komponenty typu GENSEC lze dělit pouze bez specifikace konců.

Vlastní vykonání příkazu se provede až po kliknutí na knoflík Split. Tím zároveň dojde i k vyprázdnění seznamu Elements to split, ale pokud je pro dělení použito definice grafických prvků (čar nebo rovin) jejich definice tím nekončí. Toho lze využít pro dělení dalších komponent, neboť PDMS se při pokusu o přímé dělení nově vybrané komponenty dožaduje potvrzení zda si uživatel přeje použít stávající definici nebo vytvoří novou definici grafických prvků definujících místa dělení.

 

—————

Zpět