RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Kompenzátory - úvod

18.05.2012 19:44

Potrubní systémy přepravující média s jinou teplotou než je teplota okolí podléhají také délkovým změnám aneb dilatacím. Změny průměru potrubí vlivem roztažnosti materiálu se berou v úvahu jen v specifických aplikacích, pro typické potrubní systémy postačuje eliminovat síly a momenty vnášené délkovou dilatací. K tomuto účelu v praxi využíváme tzv. potrubní kompenzace typu "U" nebo "Lambda" a nebo využijeme, pokud to lze, přímo kompenzátor. Kompenzátorů existuje celá řada provedení, která lze v základu rozdělit do dvou základních skupin na kompenzátory vlnovcové a ostatní. V praxi je právě skupina vlnovcových kompenzací nejčastějším využitím pro řešení dilatací potrubí. Proto i v následujícím textu, pokud nebude uvedono jinak, budeme pod pojmem kompenzátor myslet potrubní element korigující dilataci pomocí vln a i ilustrační obrázky jsou použity z kategorie vlnovcových kompenzátorů.

U kompenzátorů rozlišujeme tři základní způsoby kompenzací.

Kompenzace osové dilatace

Kompenzace úhlové výchylky

Kompenzace stranové výchylky

 

 

—————

Zpět