RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Našel bombu

15.01.2020 17:15

Letadlo se chystá ke startu. Na poslední chvílí nastoupí muž se psem a posadí se s ním na dvě volná místa vedle cestujícího u okénka. Pes zaujme prostřední sedadlo. Cestující se tázavě podívá na muže se psem. Ten vysvětlí, že jsou zde služebně, zaměstnává je letecká společnost: ˝Rexe si nevšímejte, to je náš nejlepší čmuchací pes. Jakmile odstartujeme, uvidíte ho při práci.˝ 

Letadlo se zvedne a psovod řekne cestujícímu: ˝Teď se dívejte. Rexi, hledej!˝ Pes seskočí, projde uličkou a sedne si před jednu ženu. Po několika vteřinách se vrátí a položí packu psovodovi na rameno. Ten se obrátí k sousedovi a řekne: ˝Má u sebe marihuanu. Poznamenám si číslo sedadla a na nejbližším letišti si pro ni přijde policie.˝ ˝

Skvělá práce!˝ odpoví cestující. 

Psovod pošle psa znovu na obchůzku. Ten čenichá, posadí se u jednoho cestujícího, vrátí se, a položí psovodovi na ramena obě tlapy. ˝Tak tenhle má kokain. Poznamenal jsem si sedadlo.˝ 

˝Ten pes se mi libí!˝ 

Psovod vyšle psa do třetice. Ten prochází tam a zpátky, nakonec se u jednoho cestujícího posadí, vrátí se, vyskočí na sedadlo, roztřese se a všechno kolem podělá. 

˝Co má tohle znamenat?!˝ zeptá se cestující znechuceně. Psovod zašeptá: ˝Našel bombu.˝

—————

Zpět