RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


objekt COLLECTION

14.11.2012 15:23

Objekt COLLECTION se používá k extrakci databázových prvků dle předem stanovených kritérii neboli filtrů.

Metody

jméno metody vrací popis
Collection() --- inicializuje nastavení objektu
Scope(COLLECTION) --- Vyprazdní aktualni definici rozsahu a vytvoří zadaný rozsah
Scope(Dbref) --- Vyprázdní aktualní definici rozsahu a nahradí ji db elementem s dbref
Scope(Dbref Array) --- Vyprázdní aktualní definici rozsahu a nahradí ji plem obsahujícím db elementy
AddScope --- Přidá do rozsahu aktuální dbref
AppendScope(Dbref Array) --- Přidá do rozsahu pole dbref
ClearScope() --- Vyprázdní rozsah
Filter(EXPRESSION) --- Nastavení filtru pro tvorbu výběrového pole
ClearFilter() --- Vyprázdnění filtru
Type(String) --- Vyprázdní pole typů db elementů a nahradí ho pouze jednoprvkový s zadaným typem
AddType(String) --- Přidá zadaný typ do pole typů db elementů pro něž se tvoří výběrové pole
ClearType() --- Vyprázdní specifikaci typu db elementů použitých pro tvorbu výběrového pole
Types(Array types) --- Nahradí rozsah typů
Initialise --- Inicializuje a provede první vyhodnocení dle inicializačních nastavení a nastaví pozici indexu na 1.
Filter() Expression Vrací výraz použitý pro filtrování db prvků
Scope() Dbref Array Vrací seznam db elementů které mají být kontrolovány
Types() String Array Vrací seznam typů db elementů zahrnutých do výběrového pole
Results() Dbref Array Vrací výběrové pole
Next(Real n) Dbref Array Vrací pole jako podmnožinu n elementů výběrového pole začínající na aktuálním indexu.
Index() Real Vrací aktuální index
Size() Real Vrací počet elementů ve výběrovém poli

Příklad použití:

!OC = Object Collection()
!OC.scope(!!ce)
!OC.Type(|ELBO|)
!Vystup = !OC.Results()

—————

Zpět