RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


P235GH - nelegovaná teplu odolná ocel pro tlakové nádoby a bezešvé trubky

17.01.2014 09:16

Značení

Dle DIN EN 10028-2 - materiál 1.0345
Pevnost v tahu - třída A

Použítí

Tato ocel se vyznačuje dobrou svařitelností. Používá se především pro výrobu kotlů, tlakových nádob a trubek pro přepravu horkých kapalin. Může být používána pro souvislé tepelné zatížení do 450oC
Při použití této oceli je nutné, aby se uživatel ujistil, že jeho metody výpočtu, konstrukčního návrhu vřetně volby materiálu jsou s ohledem na tepené zpracování správné.  Tento materiál nabízí dobré vlastnosti pro tváření jak za studena tak i za tepla.

Chemické složení

(Cr + Cu + Mo + Ni) ≤0.70%
Prvek minimalně maximálně
C   0,160 %
Si   0,350 %
Mn  0,600 % 1,200 % 1.
P   0,025 %
S   0,015 %
N 2.   0,012 %
Al 2.  0,020 %  
Cu   0,300 % 3.
Cr   0,300 %
Ni   0,300 %
Nb   0,020 %
V   0,020 %
Ti   0,030 %
Mo   0,080 %
  1. Pro tloušťku plechů < 6,0 mm je povolen minimální obsah Mn o 0,20% menší, než je uvedeno. Pro zhotvení bezešvých trubek je Mn = 1.200%
  2. Al /N ≥ 2
  3. Nižší obsah Cu a maximální obsah cínu může být sjednán v objednávce a to s ohledem na tvařitelnost

Mechanické vlastnosti

Plechy

Mez kluzu Re pro nominální tlošťku e
e ≤ 16 mm 235 MPa
16 mm < e ≤ 40 mm 225 MPa
40 mm < e ≤ 60 mm 215 MPa
60 mm < e ≤ 100 mm 200 MPa
100 mm < e ≤ 150 mm 185 MPa
150 mm < e ≤ 250 mm 170 Mpa
Mez pevnosti v tahu Rm pro nominální tlošťku e
e ≤ 100 mm 360 – 480 MPa
100 mm < e ≤ 150 mm 350 – 480 MPa
150 mm < e ≤ 250 mm 340 – 480 MPa

Celkové prodloužení A5 pro nominální tlošťku ( % Lo =5,65√So )

e ≤ 250 mm  24 %
Teplota

Vliv vrubové energie pro nominální tloušťku

+20oC 40 J
0oC 34 J
-20oC 27 J
Průměrné hodnoty ze 3 vzorků, kde jedena individuální hodnota je menší než požadovaná minimální hodnota ne více než o 30%. Šířka vzorku se rovná tloušťce výrobku, pokud tento je mezi 6 a 10 mm. Testy jsou prováděny pomocí vzorcích typu Charpy-V. Hodnota uvedená v tabulce musí být úměrně snížena na šířku vzorku.
Mez kluzu při zvýšené teplotě Rp0,2 (MPa)
Teplota e ≤ 16 mm 16 mm < e ≤ 40 mm 40 mm < e ≤ 60 mm 60 mm < e ≤ 100mm 100 mm < e ≤ 150 mm 150 mm < e ≤ 250 mm
50oC 227 218 208 193 179 164
100oC 214 205 196 182 168 155
150oC 198 190 181 169 156 143
200oC 182 174 167 155 143 132
250oC 167 160 153 142 131 121
300oC 153 147 140 130 121 111
350oC 142 136 130 121 112 103
400oC 133 128 122 114 105 97
Odhadované průměrné hodnoty vlastností tečení při zvýšených teplotách - trvalé 1% prodloužení (MPa)
teplota 10 000 hod 100 000 hod
380oC 164 118
390oC 150 106
400oC 136 95
410oC 124 84
420oC 113 73
430oC 101 65
440oC 91 57
450oC 80 49
460oC 72 42
470oC 62 35
480oC 53 30
Odhadované průměrné hodnoty vlastností tečení při zvýšených teplotách - přetržení (MPa)
teplota 10 000 hod 100 000 hod 200 000 hod
380oC 229 165 145
390oC 211 148 129
400oC 191 132 115
410oC 174 118 101
420oC 158 103 89
430oC 142 91 78
440oC 127 79 67
450oC 113 69 57
460oC 100 59 48
470oC 86 50 40
480oC 75 42 33

Bezešvé trubky

Mez kluzu Re pro nominální tlošťku e
e ≤ 16 mm 235 MPa
16 mm < e ≤ 40 mm 225 MPa
40 mm < e ≤ 60 mm 215 MPa
Mez pevnosti v tahu Rm pro nominální tlošťku e
e ≤ 60 mm 360 – 500 MPa

Celkové prodloužení A5 pro nominální tlošťku ( % Lo =5,65√So )

e ≤ 60 mm  23 %
Mez kluzu při zvýšené teplotě Rp0,2 (MPa)
Teplota e ≤ 60 mm
100oC 198
150oC 187
200oC 170
250oC 150
300oC 132
350oC 120
400oC 112
450oC 108
Odhadované průměrné hodnoty vlastností tečení při zvýšených teplotách - přetržení (MPa)
teplota 10 000 hod 100 000 hod 200 000 hod 250 000 hod
400oC 182 141 128 122
410oC 166 128 115 109
420oC 151 114 102 97
430oC 138 100 89 86
440oC 125 88 77 74
450oC 112 77 66 64
460oC 100 66 56 54
470oC 88 56 46 44
480oC 77 47 33 30
490oC 67 39 26  
500oC 58 32 24  

Fyzikální parametry

Hustota
20oC 7,85 (kg / dm3)
Modul elasticity
20oC 210 (kN / mm2)
300oC 207 (kN / mm2)
400oC 184 (kN /mm2)
Tepelná vodivost
20oC 57,5 (W/m K)
specifická tepelná kapacita
20oC 461 (J/kg K)
specifický elektrický odpor
20oC 0,18 (O mm2/m)
koeficient tepelné roztažnosti
100oC 12,5 (10-6K-1)
200oC 13,0 (10-6K-1)
300oC 13,6 (10-6K-1)
400oC 14,1 (10-6K-1)
450oC 14,3 (10-6K-1)

Poznámka: Materiál je magnetizovatelný.

Pokyny pro teploty pro tváření za tepla a tepelné zpracování

tváření za tepla
Teplota způsob chlazení
1100 - 950 oC vduch

 

tepelné zpracování
Normalizace (doba výdrže 1 minuta na mm tloušťky, minimálně 30 minut) 890 - 950 oC
Žíhání na odstranění pnutí (doba výdrže 1-2 minuty na mm tloušťky, minimálně 30 minut) 600 - 650 oC
Způsob chlazení vzduch

Svařování

Standardní svařovací procesy pro tuto ocel jsou:

  • TIG svařování
  • MAG svařování drátem
  • MAG svařování drátem s jádrem
  • E obloukové svařování
  • SAW svařování pod tavidlem

V závislosti na poloze svařování a tloušťce svařovaného plechu je možno použít další přídavné kovy. Toto musí být ověřeno poptávkou u výrobce.

Doporučené elektrody a svařovací dráty
Svařovací proces Přídavný material
TIG svařování Union I 52
MAG svařování drátem Union K 52
Union K 56
MAG svařování drátem s jádrem Union MV 70
Union BA 70
(Union RV 71)
E obloukové svařování Phoenix 120K
Phoenix Special D
SAW svařování pod tavidlem Wire Powder
Union S2 UV 400
(Union S2) (UV 306)

 

—————

Zpět