RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


PDMS 12.1 Sp2 - Přehled změn I.

14.11.2012 15:22

Změn jenž jsou spojeny s nástupem 12.1 je docela dost a zde budou komentovány postupně.

Standard Unicode

Hlavní vnitřní změna v PDMS 12.1 je, že systém používá standard Unicode pro textové skladování a manipulace, spíše než různé specifické a poněkud proprietární metody, které se používají v PDMS 12.0 a starších verzích. Tato norma se vztahuje na všechny běžné světové jazyky a jejich speciální znaky. Toto umožní mnohem jednodušší podporu pro další znakové sady. Nyní je manipulace s textem robustnější a hlavně je mnohem jednodušší. Některá předchozí omezení mohou být nyní zrušena. Jedná se zejména o omezení spojená s použitím asijských 16-bitových znakových sad. Tyto mohou být nyní např. zobrazeny v 3D grafickém okně. Vstupy a výstupy mohou být provedeny v standardu Unicode nebo místní úrovni.

 


Měrné jednotky

PDMS 12.1 přináší rozšířený rozsah konverzí. I v předchozích verzích byla prováděna konverze dílkových jednotek umožňující používání metrických i palcových (imperial) jednotek. Tím bylo umožněno uživatelům pracovat s použitím stop a palců na vstupu a výstupu, ale do databáze se vždy ukládal rozměr v milimetrech. Jednotky pro plochu a objem byly odvozeny z délkových jednotek. Další fyzikální veličiny byly zpracovány jako čistě numerické a neexistovala žádná přímá konverze. V PDMS 12.1 se rozšiřuje sada měrných jednotek o vlastní definice a zároveň i řadu konverzních faktorů. Toto umožní jejich standardizované ukládání a efektivní převody.Tato rozšíření jsou zapotřebí i z důvodů širší výměny údajů, zvláště pro plant engineering a schematic data. Nyní jsou standardisovány vzdálenost, průměr, plocha, objem, úhel, hmotnost, teplota, hustota, tlak, síla, napětí, proud, impedance, a mnoho dalších. To znamená, že chování některých atributů je jiné a uživatelské PML aplikace musí být překontrolovány.

Výkon

Došlo k vylepšení aplikací diagnostiky pro usnadnění shromažďování údajů o výkonu. Díky těmto informacím se zlepšil výkon systému v mnoha klíčových oblastech např. nový rychlejší start s možností přímo zadat libovolný modul.

Přesnost databáze

Přesnost velkých čísel, zejména souřadnic již byla navýšena příchodem verze 12.0 . Nyní by měly být souřadnice přesné až do limitu prostorové mapy tj. 100 km, ale poblíž této hodnoty může grafická reprezentace v designu mít pár vad na kráse a mohou nastat chyby zobrazení. Původní limit 21km z PDMS 12.0 pro isodraft byl uvolněn a isodraft je nyní schopen zvládnout a zobrazit na isometriich, souřadnice v mnohem větším rozsahu než je tomu u jiných limitů v PDMS. Hranice je nyní nastavena na 2.147.483.647.000 mm (přibližně 2 milióny km) To umožňuje na isometrii zobrazit "velké" souřadnice, např. souřadnice GPS polohy na ISO.

Uživatelské rozhraní

V uživatelském rozhraní je mnoho vylepšení, hlavně se zaměřením na zlepšení jeho snazší použitelnosti a zároveň i na soulad mezi různými funkcemi a disciplínami. Jedním z vylepšení je možnost uložit 3D zobrazení. Hlavním vylepšením se jeví rozšíření funkcí pro potrubáře včetně funkce pro spádování potrubí. Clasher dostal vylepšené GUI. Byla vylepšena i tvorba děr. Jelikož v roce 2014 končí podpora Windows XP, které jsou doposud nahrazeny systémem Windows 7, tak hlavní změny jsou zaměřeny na zlepšení způsobu, jakým PDMS funguje na Windows 7, s ohledem na řadu různých lokací.

—————

Zpět