RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


PDMS 12.1 Sp2 - Přehled změn II.

14.11.2012 15:21

Dabacon buffer

Dabacon buffer (vyrovnávací paměť) je používán pro dočasné ukládání dat v lokální paměti a proto má velký vliv na výkon. Jeho zvětšení má přinést snížení nároků na síťové I/O operace a tím i zlepšení výkonu. Pokud je ale větší než dostupná paměť, bude stoupat nárok na stránkování a tím se ztratí některé z výhod.
Predchozí verze PDMS 12 omezily buffer mezi 32,000 až 51,200,000 Integer s nastavenou výchozí hodnotou pouze 12,800,000 Integer. Toto odpovídá výchozí hodnote 50 a maximálne 200 MB. Pri použití sourasné moderní výpocetní techniky vetšina uživatelu používá maximální hodnotu.
Pro verzi 12.1 byly hodnoty zvýšeny a nyní mohou být nastaveny v rozmezí 20 MBs až 1 GB.


Výchozí nastavení

 • Monitor
20MB
 • Admin
 • Specon
 • Propcon
 • Isodraft
 • lexicon
 • DARs
 • Toolbox
200MB
 • Design
 • Draft
 • Paragon
 • Spooler
 • Diagrams
 • Schematic Model Manager
 • Tags
500MB

Nastavení vyrovnávací paměti

Vyrovnávací paměť je možné nastavit v administraci pro každý modul nebo pomocí EVAR pro všechny moduly.

Vyrovnávací paměť nastavení pro každý modul v projektu
Nastavení pro každý modul se obvykle provádí pomocí modmac.mac v rámci nastavení projektu. Později lze příkazem ED MOD změnit hodnotu pro jeden nebo více modulů.
Hodnota může být uvedena v MB nebo Integer, kde 256000 Integer znamená totéž co 1 MB. Například ED MOD DESIGN 12800000 odpovídá příkazu ED MOD DESIGN 50 Mbytes.

Nastavení vyrovnávací paměti pro konkretního uživatele

Pro konkrétního uživatele může být nastavena hodnota před spuštěním PDMS v nastavení EVAR "PDMSBUF". Nastaví tak velikost vyrovnávací paměti v megabajtech pro použití ve všech modulech PDMS. Například SET PDMSBUF = 500 nastaví vyrovnávací paměť na 500 Mbyte. Pokud je jeho hodnota vyšší než 1000, bude to ignorováno. Množství nevyužité vyrovnávací paměti lze zjistit příkazem: Q DABACON AVAIL.

—————

Zpět