RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


PDMS dotaz Query

25.10.2012 15:38

Příkaz Query vrací informace o dotazovaném elementu. V následující tabulce je přehled některých možných použití.

Syntaxe:

Q žádaná informace

příkaz popis modul
Q MDB vrací jméno užívané MDB MO,DE,DR,PA,ID,AD
Q DBNAME vrací jméno DB kde se nachází CE MO,DE,DR,PA,ID,AD
Q DBFILE vrací jméno souboru DB kde se nachází CE MO,DE,DR,PA,ID,AD
Q USER vrací PDMS jméno aktivního usera MO,DE,DR,PA,ID,AD
Q PROject vrací informace o projektu MO,DE,DR,PA,ID,AD
Q CLAIMLIST vrací seznam blokovaných komponent DE
Q COL číslo barvy vrací informaci o definované barvě přiřazené danému číslu DE
Q COL AIDS vrací informaci o nastavené barvě pro zobrazování AID prvků DE
Q COL ACT vrací informaci o nastavené barvě pro zobrazení aktivního elementu DE
Q COL VISI vrací informaci o nastavené barvě pro zobrazení zobrazených prvků DE
Q ATT vrací výpis atributů s aktuálním nastavením a hodnotami pro CE MO,DE,DR,PA,ID,AD
Q MEM vrací výpis prvků na hierarchicky podřízené úrovni MO,DE,DR,PA,ID,AD
Q NAME vrací jméno aktuálního prvku, pokud je pojmenován,  včetně úvodního / MO,DE,DR,PA,ID,AD
Q NAMN vrací jméno aktuálního prvku, pokud je pojmenován, bez úvodního / MO,DE,DR,PA,ID,AD
Q REFN vrací unikátní databázové referenční číslo aktuálního prvku MO,DE,DR,PA,ID,AD
Q MCOUNT vrací počet prvků na hierarchicky podřízené úrovni MO,DE,DR,PA,ID,AD
Q MCOUNT typ prvku vrací počet prvků zvoleného typu na hierarchicky podřízené úrovni MO,DE,DR,PA,ID,AD
Q TYPE vrací typ aktuálního prvku MO,DE,DR,PA,ID,AD
Q NVOL vrací čistý objem včetně započtení negativních prvků DE
Q RVOL vrací hrubý objem bez započtení negativních prvků DE
Q GVOL vrací přibližný hrubý objem bez započtení negativních prvků DE
Q NWEI vrací čistou hmotnost DE
Q RWEI vrací hrubou hmotnost DE
Q GWEI vrací přibližnou hmotnost DE
Q NCOFG vrací pozici propřesné těžiště DE
Q GCOFG vrací pozici pro hrubé těžiště DE
Q RCOFG vrací pozici pro přibližné DE
Q VOL CE vrací pozice protilehlých rohů objemového kvádru pro CE DE
Q LOCK vrací logickou hodnotu (True/False) pro CE identifikující možnost manipulace DE,DR,
  • MO - Monitor
  • DE - Design
  • DR - Draft
  • PA - Paragon
  • ID - Isodraft
  • AD - Admin

 

 

—————

Zpět