RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Popis grafických prvků používaných při tvorbě 3D modelu technologických zařízení

29.05.2014 19:12

Druhým rozměrovým atributem je atribut pro výšku válce - HEIgth.


Přehled základních grafických prvků používaných při tvorbě 3D modelu technologických zařízení

Běžně se při vlastní tvorbě 3D modelu technologického zařízení využívá těchto základních trojrozměrných grafických prvků:

 1. BOX
 2. CYLInder
 3. CONE - 
 4. SNOUt - sloped 
 5. PYRAmid
 6. CTORus - cyrcular torus
 7. RTORus - rectangular torus
 8. DISH
 9. Sloped cylinder
 10. EXTRusion
 11. REVOlution

Aplikace pro tvorbu základních prvků

Existuje celá řada aplikací v PDMS a E3d pro vytvoření základních grafických elementů. Každá verze přinesla nějaké drobné změny a "vylepšení". Přesto již víc jak 20 lze využít pro tvorbu 3D základních grafických elementů následující aplikace:

 • příkaz show !!cdbox zobrazí tvorbu pro tvorbu elementu typu BOX
 • příkaz show !!cdcyli zobrazí tvorbu pro tvorbu elementu typu CYLInder
 • příkaz show !!cdcone zobrazí tvorbu pro tvorbu elementu typu CONE
 • příkaz show !!cdsnou zobrazí tvorbu pro tvorbu elementu typu SNOUt - sloped 
 • příkaz show !!cdpyra zobrazí tvorbu pro tvorbu elementu typu PYRAmid
 • příkaz show !!cdctor zobrazí tvorbu pro tvorbu elementu typu CTORus - cyrcular torus
 • příkaz show !!cdrtor zobrazí tvorbu pro tvorbu elementu typu RTORus - rectangular torus
 • příkaz show !!cddish zobrazí tvorbu pro tvorbu elementu typu DISH
 • příkaz show !!cdslcy zobrazí tvorbu pro tvorbu elementu typu Sloped cylinder
 • příkaz show !!dbeextrusion zobrazí tvorbu pro tvorbu elementu typu EXTRusion
 • příkaz !!dbesrevolution.createpositive() zobrazí tvorbu pro tvorbu elementu typu REVOlution

Nastavení obstrukce

Kařdý základní prvek používaný při tvorbě 3D modelu technologických zařízení má atribut OBSTruction. Rozlišujeme 3 hodnoty tohoto atributu, které určují jak má k tomuto prvku přistupovat Clasher během kontroly kolizí.

 1. HARD - atribut OBSTruction = 2 - je detekována tzv. tvrdá kolize
 2. SOFT - atribut OBSTruction = 1 - je detekována tzv. měkká kolize
 3. NONE - atribut OBSTruction = 0 - kolize s tímto prvkem není detekována

Standardně je nastavena hodnota 2

Nastavení Level 

Atribute level je důležitým atributem z hlediska zobrazování prvku a to jak v 3D modelu, tak i při tvorbě 2D výkresové dokumentace.

Nastavuje dolní a horní hranici levelů pro vlastní zobrazení, resp způsob zobrazení. 

Standardně je nastavena hodnota 0 10.

Předdefinovaná nastavení

Běžně se ve firmách používají předem definovaná nastavení hodnot OBSTruction a LEVel. Pokud firma nedefinuje jinak, lze užít jako standard předdefinovaná nastavení z PDMS(E3D).

Default

Nastavení Default odpovídá nastavení atributu OBSTruction = 2 a LEVel 0 10.

Detail with no obstruction

Nastavení Detail with no obstruction odpovídá nastavení atributu OBSTruction = 0 a LEVel 2 10.

Detail Volume

Nastavení Detail Volume odpovídá nastavení atributu OBSTruction = 2 a LEVel 2 10.

Obstruction Volume

Nastavení Obstruction Volume odpovídá nastavení atributu OBSTruction = 2 a LEVel 9 10.

Insulation Volume

Nastavení Insulation Volume odpovídá nastavení atributu OBSTruction = 1 a LEVel 7 10.

Reserved Volume

Nastavení Reserved Volume odpovídá nastavení atributu OBSTruction = 1 a LEVel 8 10.

 

1. Box

Vytvoření

Příkazem NEW BOX vzniká nový databázový prvek typu BOX reprezentující kvádr. 

Rozměrové atributy

Prvním rozměrovým atributem je atribut pro šířhu kvádru - XLEnght

Druhým rozměrovým atributem je atribut pro hloubku kvádru - YLEnght

Druhým rozměrovým atributem je atribut pro výšku válce - HEIgth.

Jedná se o délkové atributy a proto je zde očekávána hodnota délky v bezrozměrném real formátu nebo s uvedením délkové jednotky.

Příklad:

HEI = 300 

HEIght = 300mm

heig = 0.3m

Z uvedeného příkladu je patrno, že pro projekt jehož nastavení je dle SI jde o rovnocený příkaz. Pokud by ovšem projekt měl nastaveny například imperiální délkové jednotky, pak prvním příkazem se nastaví výška válce právě v imperiální délkové jednotce a v dalších dvou bude odpovídat hodnotě 300mm převedené do imperiálních jednotek.

Doporučujeme tedy při tvorbě používat jednotky délky.

P-pointy

 

 

Ukázka PDMS forem pro tvorbu prvku BOX

 

 

 

2.2 válec aneb cylinder

Vytvoření

Příkazem NEW CYLInder vzniká nový databázový prvek typu CYLI reprezentující válec. 

Rozměrové atributy

Prvním rozměrovým atributem je atribut pro průměr válce - DIAmeter.

Druhým rozměrovým atributem je atribut pro výšku válce - HEIgth.

Jedná se o délkové atributy a proto je zde očekávána hodnota délky v bezrozměrném real formátu nebo s uvedením délkové jednotky.

Příklad:

 1. HEI = 300 
 2. HEIght = 300mm
 3. heig = 0.3m

Z uvedeného příkladu je patrno, že pro projekt jehož nastavení je dle SI jde o rovnocený příkaz. Pokud by ovšem projekt měl nastaveny například imperiální délkové jednotky, pak prvním příkazem se nastaví výška válce právě v imperiální délkové jednotce a v dalších dvou bude odpovídat hodnotě 300mm převedené do imperiálních jednotek.

Doporučujeme tedy při tvorbě používat jednotky délky.

P-Pointy

Základní P-pointy se nacházejí na ose rotace válce a to P0 ve středu válce a P1 a P2 ve středech podstav.

Při zachování základní orientace je prvotní orientace P-pointů: 

 • P-point P1 je ve středu horní podstavy a směřuje nahoru
 • P-point P2 je ve středu dolní postavy a směřuje dolu

 

 

 

Ukázka forem pro tvorbu cylinderu

 

 

 

 

2.3 Cone

 

 

Ukázka PDMS forem pro tvorbu prvku CONE

 

 

 

2.4 Snout

 

 

Ukázka PDMS forem pro tvorbu prvku SNOU

 

 

 

2.5 Pyramid

 

 

Ukázka PDMS forem pro tvorbu prvku PYRAmid

 

 

 

2.6 Circular torus

 

 

Ukázka PDMS forem pro tvorbu prvku CTOR

 

 

 

 

2.7 Rectangular torus

 

 

Ukázka PDMS forem pro tvorbu prvku RTOR

 

 

 

2.8 Dish

 

 

Ukázka PDMS forem pro tvorbu prvku DISH

 

 

 

2.9 Sloped cylinder

 

 

Ukázka PDMS forem pro tvorbu prvku SLCY

 

 

 

2.10 Extrusion

 

 

Ukázka PDMS forem pro tvorbu prvku EXTRusion

 

 

 

2.11 - Revolution

 

 

Ukázka PDMS forem pro tvorbu prvku REVOlution

 

 

 

—————

Zpět