RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Použití PDMS v procesu multiprojekčního projektování

23.10.2012 19:11

Funkce PDMS

Plant Design Management System nebo-li PDMS umožňuje navrhnout 3D počítačový model technologických celků. V PDMS je možno během procesu zpracování dat zobrazit plně barevnou reprezentaci jednotlivých prvků v 3D modelu a tím aplikovat vysokou úroveň realismu do tradičních technik projektování.

V 3D databázovém modelu lze ukládat obrovské množství údajů týkajících se polohy, velikosti, čísla dílů a také geometrické reprezentace pro jednotlivé komponenty. Takovýto 3D model je následně jediným zdrojem technických údajů pro všechny profese podílející se na projektu.

PDMS ukládá všechny informace v databázích. Existuje mnoho různých výstupních kanálů z databází, jejichž prostřednictvím mohou být informace zpracovány a předány k dalšímu použití. PDMS umožňuje značné rozpětí druhů výstupů.  Od standardních, jako jsou textové výstupy, přes tvorbu výkresů po plně barevné modely k vizualizaci kompletního 3D modelu, tak po uživatelsky definované sestavy.

Stále ale výkresová dokumentace zůstává základní formou komunikace mezi projektantem a dodavatelem resp. výrobou nebo montáží. Bez technických výkresů by úkol, vybudovat technologické celky, bylo téměř nemožné splnit. PDMS je plně uzpůsobeno ke splnění tohoto požadavku v té nejvyšší kvalitě. Jako výstup lze produkovat mnoho typů výstupní dokumentace, od 3D výkresů složitých instalací, přes plně dimenzované a opoznámkované 2D výkresy až po potrubní isometrie.

Všechny údaje v návrhu PDMS by měly jen malou hodnotu bez garantované kvality vstupních informací. Přínos PDMS pro kvalitu projektu se skládá z následujících způsobů:

Při zpracování projektu s využitím pouze kreslicí techniky (CAD) musí projektat kontrolovat každou komponentu džíve než ji zakreslí. Hlavní důraz musí věnovat kontrole návaznosti a bezkoliznosti. To je časově náročné a náchylné k chybám během procesu zpracování dokumentace. Často se pak chyby v návrhu naléznou až v průběhu realizace projektu, což sebou přináší vícenáklady. Při využití PDMS jsou komponenty předefinovány v katalogových databázích. Tím má projektant urychlen proces výběru a tvorby. Zároveň je tím zajištěno, že všechny prvky projektu odpovídají požadavkům na ně kladeným. A zároveň není kvalita výstupní specifikace materiálu ovliňována množstvím projektantů.

 • Zajišťuje konzistentní a spolehlivé data komponent
 • Využití předem definovatelných katalogových prvků na základě jejich technické dokumentace
 • Potrubí specifikace a katalog ocelových profilů, uvádějí přesné rozměry, materiál, váhu a další parametry pro komponenty, které lze použít. Sestavují se za účelem zajištění konzistentního, bezpečného a ekonomického designu. Jelikož je PDMS mutliprofesní, zabezpečuje i možnost definovat další typy komponent.
 • Zajišťuje správnou geometrii a propojení
 • Existuje mnoho různých způsobů, jak udělat konstrukční chyby. Sem patří například definice nesprávné montážní délky nebo definice nekompatibilních přírubových spojů. V PDMS projektant může zjistit všechny tyto chyby pomocí postupů kontroly konzistence dat, která je přímo zabudovaná do systému.
 • Zamezuje kolizi jednotlivých komponent
 • Navzdory množství dovedností a zkušeností v projektování, tradiční techniky kreslení projektové dokumentace stále podléhají faktoru lidské chyby. Komplexní multiprofesní projekt zpracovaný s využitím konvenčních metod, nevyhnutelně vede ke kolizím mezi prvky, které se snaží sdílet stejný fyzický prostor. PDMS umožňuje vyhnout se těmto problémům dvěma způsoby:
 1. Zapnutím Automatické detekce kolizí, kdy interaktivně během procesu návrhu provádí kontrolu a umožňuje projektantovi reagovat na vzniklou situaci. Projektant v této fázi využívá vizuální kontroly nad 3D modelem s možností náhledu z různých úhlů a rozhoduje o dalším postupu.
 2. Druhou možností je provedení kontroly kolizí s výpisem všech kolizí a následné jejich odstranění. PDMS nabízí velice výkoné prostředí Clash manager umožňující plnou kontrolu nad kolizemi.
 • Anotace a rozměry získané přímo z designové databáze
 • Informace získané z designové databáze PDMS, jako dispoziční výkresy, potrubní isometrie a výpisy informací dle zadaných kriterii, jsou vždy ty nejaktualnější, neboť jsou výstupem z informací uložených pouze v jediném zdroji. Během vlastních projekřních prací a jednotlivých fází projektu se informace mění a výstupy musí být upravovány a výkresy musí být revidovány a znovu vydány. Když se to stane, díky PDMS pak výkresy, zprávy apod. mohou být aktualizovány a znovu vydána s minimálním úsilím.

 

Zjednodušený sled operací v novém PDMS projektu

 1. Vytvoření projektu a nastavení administrativních kontrol (pomocí PDMS modulu ADMIN).
 2. Vytvoření katalogů a specifikací obsahujících údaje z nichž lze volit standardní konstrukční komponenty (pomocí PDMS modulu Paragon).
 3. Vlastní projekřní tvorba 3D modelu výběrem komponent odkazujících se na položky ze specifikací a katalogů (pomocí PDMS modulu DESIGN).
 4. Kontrola kolizí a konzistentnosti modelu (pomocí PDMS modulu DESIGN).
 5. Tvorba dokumentace ve formě výkresů (dispozice, výrobní výkresy, montážní dokumentace nebo izometrické výkresy potrubních tras), soupis materiálu, (pomocí PDMS modulů DRAFT a ISODRAFT).

Je zde také možnost přenosu dat z nebo do PDMS také z jiných systémů v různých fázích projekřních prací.

—————

Zpět