RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Pseudoatributy pro přístup k datům

01.01.2000 13:40

Design Dataset prvky (DDSE) se používají k ukládání vlastností položek šablony návrhu(TMPL member), které lze použít k definování parametrů šablony návrhu. 

Každá vlastnost je uložena v prvku Design Data (DDAT) pod DDSE, přičemž každý DDAT je identifikován klíčovým slovem v jeho atributu DKEY. Definici vlastnosti lze určit výrazem v atributu DDPR (Design Data Property), zatímco výchozí hodnotu pro vlastnost (použíta pokud výraz nelze z jakéhokoli důvodu vyhodnotit) lze uložit v DDDF (Design Data Default) atributu.

Při návrhu komponenty v katalogu máme přístup prostřednictvím nastavení DTREF pouze k jedné možnosti jak parametrizovat data katalogové komponenty. Při definici komponenty pomocí šablony návrhu lze v designu získat přístup k více než jedné datové sadě.

Lokální návrhová datová sada (Design Dataset) je hierarchicky podřízena přímo aktuálnímu prvku. 

Datová sada návrhu šablony je hierarchicky podřízena první šabloně (TMPL) pod aktuálním prvkem, zatímco aktuální návrhová datová sada  (Design DAtaset) je na stejné úrovni jako aktuální prvek a má stejný nadřízený hierarchický element.

Například následující diagram ilustruje relativní polohy typů datových sad pro jednoduchou hierarchii návrhu. 

  Current Dataset Local Dataset Template Dataset
List of property keys CDPL DEPL PRLS
Real property values
CDPR
LDPR TDPR
Text or real property values TCDP DEPR PROP
Text or real property default values TCDD DEPD PRDE
Reference settings CFDP LFDP TFDP
Uživatel také může nastavit datové hodnoty z parametrů definovaných v databázi katalogu pomocí pseudoatributu RPRO (Reference Property).
 

 

—————

Zpět