RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


ripraopenpdmsfolder

27.09.2017 14:31
cesta /%pmllib%/ra/functions/
soubor ripraopenpdmsfolder.pmlfnc
revize 1.0
verze PDMS testovano pro 12.1
modul any
volání !!ripraopenpdmsfolder(!druhacastevaru, !podadresar)

Popis

Funkce otevírající průzkumník s fokusem do adresáře nebo podadresáře definovanému v evar jako projekční proměnná.

Funkce je volána s dvěma argumenty typu string.

První argument - !druhacastevaru

V souboru evar.bat jsou běžně definovány standardní cesty užívané ve všech projektech a také speciálně nastavené cesty pro jednotlivé projekty. Je dobrým zvykem při takovéto definici využít projekčního kodu. Pak tedy je struktura nazvu proměnné složena ze dvou částí. První je tvořena projekčním kodem a druhá část je tvořena unikátní sekvencí znaků volenou administrátorem. Je dobrým zvykem využívat stejné logiky na všech projektech. Klasickým příkladem jsou cesty pro ukládání isometrii (???ISO), projekčních nastavení (???DFLTS), standardních výpisů (???REP), výkresových výstupů z draftu (???PLT) nebo automaticky generovaných html souborů (???WEB).

Druhý argument - !podadresar

Tento argument umožňuje směrování do podadresáře vytvořeného pod adresářem definovaným v projekčních cestách v evar.

Příklad:

Použijeme nastavení z testovaciho projektu s kodem ZZZ.

Jelikož výstup isometrii je směřován v option file do ZZZISO a to do podadresáře:

  • MES jsou směřovány zprávy generované isogenem
  • PLT jsou směřovány výkresové výstupy v PDMS PLT formátu
  • DXF jsou směřovány výkresové výstupy v PDMS DXF formátu
  • PDF jsou směřovány výkresové výstupy v PDMS PDF formátu
Pak tedy příkazem !!ripraopenpdmsfolder('ISO','\PDF') spustíme průzkumník přímo v podadresáři kam jsou ukládány PDF soubory isometrií.
 
Stáhnout pdf s vlastní funkcí

—————

Zpět