RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


riprapumset

08.02.2013 14:48
cesta ../pmllib/ripra/functions/
soubor riprapumset.pmlfnc
revize 1.0
verze PDMS 12.1
modul Design
volání !!riprapumset(!k)
!k kde !k je typu gadget

Popis

Funkce umožňující automatické přiřazení popup menu ke knoflíku. Nové popup menu má jméno odvozeno z jména knoflíku s předponou pum.

Příklad

!!riprapumset(!!forma.knoflik)

přiřadí k prvku .knoflik z formy !!forma popup menu se jménem .pumknoflik k němu lze následně již přiřazovat prvky.

!!riprapumset( !this.b07 )

!this.pumb07.add('callback',|Highlight Own|, |enhance own col white|)

!this.pumb07.add('separator')

!this.pumb07.add('callback','Unhighlight CE','unenhance ce')

!this.pumb07.add('callback','Unhighlight ALL','unenhance all')

 

 

 

—————

Zpět