RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Rozdělení jednotlivých typů odvaděčů kondenzátu

08.10.2012 11:18

Odvaděče kondenzátu rozdělujeme do tří základních skupin podle principu jejich činnosti

 1. Termostatické odvaděče kondenzátu
 2. Termodynamické odvaděče kondenzátu
 3. Mechanické odvaděče kondenzátu

Termostatické odvaděče kondenzátu

Využívají termostatického principu, tj. rozlišení teploty páry a kondenzátu. Odvádí kondenzát přerušovaně o teplotě nižší než je teplota na mezi sytosti při daném tlaku. Umožňují využít více energie z páry (část entalpie kondenzátu) a v kombinaci s integrovaným filtrem a zpětným ventilem jsou nejkompaktnějším typem odvaděčů kondenzátu. Technické provedení pracovního mechanismu dále rozděluje termostatické odvaděče kondenzátu na:

 • kapslové odvaděče kondenzátu
 • bimetalové odvaděče kondenzátu
 • odvaděče kondenzátu s vlnovcem
 • skupina odvaděčů využívajících tepelné roztažnosti kapalin

Termodynamické odvaděče kondenzátu

Využívají termodynamického jevu a rozlišují rychlost proudění páry a kondenzátu. Odvádí kondenzát přerušovaně, ale o teplotě přibližně na mezi sytosti pro daný pracovní tlak páry. Známe několik druhů termodynamických odvaděčů kondenzátu:

 • termodynamický odvaděč kondenzátu diskový
 • impulsní odvaděč kondenzátu
 • termodynamický odvaděč přirozeně ochlazovaný
 • termodynamický odvaděč s parním pláštěm

Nejpoužívanějším z této skupiny je diskový termodynamický odvaděč kondenzátu.

Mechanické odvaděče kondenzátu

Využívají rozdílu měrné hmotnosti páry a kondenzátu. Kondenzát odvádí kontinuálně s teplotou na mezi sytosti pro daný pracovní tlak páry. Rozlišujeme několik druhů mechanických odvaděčů kondenzátu:

 • plovákový odvaděč kondenzátu
 • skupina hrncových a zvonových odvaděčů kondenzátu
 • odvaděče kondenzátu s volným plovákem

Nejrozšířenější a nejznámější z této skupiny jsou plovákové odvaděče kondenzátu.

—————

Zpět