RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Soustava SI

14.11.2012 17:02

V České republice resp. ČSSR bylo přijato od 1.1.1980 požívání jednotek Si jako standard normou ČSN 011300 (ST SEV 1052-78). Tento stav byl následně upraven normou ČSN ISO 31 s úřiností od 01.12.1994. Tím je stanoveno, že za zákoné měřící jednotky se považují všechny jednotky soustavy SI, tedy základní, odvozené a vedlejší a to včetně jejich násobků a dílů.

Základní jednotky SI

veličina značka jednotka značka definice
délka l metr m Metr je délka dráhy proběhnuté světlem ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy
hmotnost m kilogram kg Kilogram je hmotnost prototypu tzv. mezinárodního kilogramu uloženého v Mezinárodním úřadu pro váhy a míry v Sévres u Paříže 
čas t sekunda s Sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které přísluší přechodu mezi dvěma velmi jemnými hladinami základního stavu atomu césia 133 ( 133Cs)
elektrický proud I ampér A Stejnosměrný proud 1 A je takový elektrický proud, který při průchodu dvěma rovnoběžnými, přímými a nekonečně dlouhými a nekonečně tenkými vodiči vzdálených od sebe 1 m vyvolá ve vakuu sílu 2.10 -7 N na každý metr délky. 
termodynamická teplota * T Kelvin K Kelvin je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody 
látkové množství n mol mol Mol je množství látky, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (molekul, atomu, atd.), kolik je atomů v 0,012 kg izotopu uhlíku C12
svítivost I kandela cd Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření s kmitočtem 540 x 10 12 Hz a má v tomto směru zářivost 1/683 W na steradián 

* Mimo termodinamické teploty T(K) se požívá také Celsiovy teploty t(oC) defonované rovnicí t (oC) = T (K)- 273,15

Povolené násobky a díly zákonných jednotek

předpona značka násobek hodnota
Yotta Y 10 24 1.000.000.000.000.000.000.000.000
Zetta Z 10 21 1.000.000.000.000.000.000.000
Exa E 10 18 1.000.000.000.000.000.000
Peta P 10 15 1.000.000.000.000.000
Tera T 10 12 1.000.000.000.000
Giga G 10 9 1.000.000.000
Mega M 10 6 1.000.000
kilo k 10 3 1.000
hekto h 10 2 100
deka da 10 1 10
deci d 10 -1 0,1
centi c 10 -2 0,01
mili m 10 -3 0,001 
mikro u 10 -6 0,000.001 
nano n 10 -9 0,000.000.001 
piko p 10 -12 0,000.000.000.001 
femto f 10 -15 0,000.000.000.000.001 
atto a 10 -18 0,000.000.000.000.000.001 
Zepto z 10 -21 0,000.000.000.000.000.000.001 
Yokto y 10 -24 0,000.000.000.000.000.000.000.001 

Doplňkové jednotky

veličina značka jednotka značka
Rovinný úhel α,β,γ radián rad
Prostorový úhel steradián sr

 

 

 

 

 

—————

Zpět