RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Soustava SI

14.11.2012 17:02

V České republice resp. ČSSR bylo přijato od 1.1.1980 požívání jednotek Si jako standard normou ČSN 011300 (ST SEV 1052-78). Tento stav byl následně upraven normou ČSN ISO 31 s úřiností od 01.12.1994. Tím je stanoveno, že za zákoné měřící jednotky se považují všechny jednotky soustavy SI, tedy základní, odvozené a vedlejší a to včetně jejich násobků a dílů.

Základní jednotky SI

veličina značka jednotka značka
délka l metr m
hmotnost m kilogram kg
čas t sekunda s
elektrický proud I ampér A
termodynamická teplota * T Kelvin K
látkové množství n mol mol
svítivost I kandela cd

* Mimo termodinamické teploty T(K) se požívá také Celsiovy teploty t(oC) defonované rovnicí t (oC) = T (K)- 273,15

Povolené násobky a díly zákonných jednotek

předpona značka násobek předpona značka násobek
Exa E 10 18 atto a 10 -18
Peta P 10 15 femto f 10 -15
Tera T 10 12 piko p 10 -12
Giga G 10 9 nano n 10 -9
Mega M 10 6 mikro u 10 -6
kilo k 10 3 mili m 10 -3
hekto h 10 2 centi c 10 -2
deka da 10 1 deci d 10 -1

Doplňkové jednotky

veličina značka jednotka značka
Rovinný úhel α,β,γ radián rad
Prostorový úhel steradián sr

 

 

 

 

 

—————

Zpět