RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Systém kodifikace dokumentů

14.11.2012 17:10

Systém kodifikace dokumentů

Tento systém kodifikace dokumentů se zavádí a vstupuje v platnost od 01.01.2013

Veškeré dokumenty mají následující obecný formát značení: AAA-YYMMDD-NNN-XXXX-ID kde:

 • AAA určuje typ dokumentu
 • YYMMDD specifikuje datum kdy byl dokument vytvořen nebo přijat
 • NNN urřuje pořadové číslo dokumentu daného typu v daný den
 • XXXX určuje profesní kod
 • ID určuje zpracovatele

Uživané typy dokumentů

 • CPx - kde x =
  • C - profil firmy v českém jazyce
  • E - profil firmy v anglickém jazyce
  • G - profil firmy v německém jazyce
  • S - profil firmy v španělském jazyce
 • DPS - dopis
 • EML - email
 • FAK - přijaté faktury
 • INV - vydané faktury
 • INQ - poptávky
 • KJA - kniha jízd
 • NAB - nabídka
 • PCA - vyúčtování pracovní cesty v CZ
 • SOD - smlouvy o dílo
 • SML - ostatní smlouvy
 • TMS - time sheet aneb výkaz pracovní doby
 • ZPC - vyúčtování zahraniční pracovní cesty

Profesní kod

 • PDMS - vše spojené s PDMS
 • PSAN - vše spojené s pevnostními výpočty potrubí
 • VALV - vše spojené s dodávkami armatur
 • HANG - vše spojené s dodávkami uložení potrubí
 • PIPE - vše spojené s dodávkami potrubí
 • EXJO - vše spojené s dodávkami kompenzátorů

—————

Zpět