RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Systém řazení ČSN

14.11.2012 15:42

Normy jsou řazeny systematicky podle šestimístného třídícího znaku. Šestimístné číslo (ČSN 12 34 56) značí:

 • 12 - třída
 • 34 - skupina
 • 56 - pořadové číslo ve skupině

Označení českých technických norem (ČSN)

 1. U původních ČSN se označení skládá ze značky ČSN (u předběžných norem ČSN P) a čísla normy. V případě, že je rozdělena do samostatných částí, pokračuje označení normy číslem části normy uvedeným za pomlčkou a v případě, že je část normy ještě dále rozdělena do podčástí, uvádí se číslo podčásti za další pomlčkou (např. ČSN 01 0103, ČSN 01 4090-2, ČSN 03 8900-4-1).
 2. V případě že ČSN přejímá evropskou nebo mezinárodní normu (popř. Technickou specifikaci) bez jakýchkoliv změn, doplňků a úprav v textu přejímané normy, označení ČSN se skládá ze značky ČSN a označení (značky a čísla) přejímané normy (specifikace) např. (ČSNCLC/TS 62081, ČSNEN 45020).
 3. U ČSN přejímajících druhé nebo další vydání souběžně platných evropských nebo mezinárodních norem je označení podle b) doplněno zkratkou „ed“ (edice) a pořadovým číslem jejího vydání (přiděluje ÚNMZ), např. ČSNEN 60335-2-17-ed.2.
 4. V případě, že ČSN přejímá dokumenty, např. TR nebo HD, označení těchto dokumentů (značka a číslo) není součástí označení ČSN. Na titulní straně těchto ČSN se však uvádí údaj o shodnosti ČSN s přejímaným dokumentem, např. Eqv HD 609 S1:1995.

Změny a opravy norem

Změny norem schválené do 15. května 1991 jsou označeny písmeny, změny schválené po tomto datu pořadovými čísly. U ČSN, ke kterým již byly před tímto datem schváleny změny označené písmeny, jsou další změny označeny pořadovými čísly odpovídajícími počtu změn, např. Po „Změně c“ následuje „Změna 4“, popř. „Změna Z4“ atd.

Všechny změny jsou označeny číslem a ročníkem Věstníku ÚNMZ, v němž byly vyhlášeny např. „Změna a 4.89“, „Změna A2 4.95“. U převzatých změn evropských nebo mezinárodních norem je před pořadovým číslem změny uvedena zkratka „A“ nebo „Amd“. U norem s více změnami jsou uváděny všechny změny, např. „Změna a 11.89, b 1.90, 3 4.94, Z4 8.99“. Změny vydané samostatně tiskem jsou označeny hvězdičkou *).

V závorkách na konci názvu některých norem se mohou vyskytnout informace, které nejsou jeho oficiální součástí. Pomáhají však uživateli ve snažší orientaci v normách a získaní důležitých údajů při rozhodování o použití či pořízení norem. Jedná se o:

 • Norma k přímému použití jako ČSN – oznámení o schválení přejímané normy k přímému používání jako ČSN je zveřejněno ve Věstníku ÚNMZ, bez vydání titulní strany ČSN tiskem. Text normy je v anglickém jazyce.
 • Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku – u normy je publikovaná v českém jazyce pouze národní titulní strana, popř. národní příloha. Ostatní text je v anglickém, popř. i francouzském jazyce.
 • Text normy není součástí výtisku - u normy je v českém znění pouze národní titulní strana, která obsahuje:
  • oznámení o schválení přejímané normy k přímému použití
  • informaci kde lze získat originál přejímané normy
  • národní předmluvu obsahující informace pro používání originálu převzaté normy.
 • + komentář ...
 • Platnost do ...
 • Platnost od ...
 • Částečně zrušena.

—————

Zpět