RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Termostatické odvaděče kondenzátu

14.11.2012 15:29

Termostatické odvaděče kondenzátu

Použití

Termostatické odvaděče kondenzátu využívají termostatického principu, t. j. rozlišení teploty páry a kondenzátu. Odvádí kondenzát přerušovaně o teplotě nižší než je teplota na mezi sytosti při daném tlaku. Umožňují využít více energie z páry (část entalpie kondenzátu) a v kombinaci s integrovaným filtrem a zpětným ventilem jsou nejkompaktnějším typem odvaděčů kondenzátu. Technické provedení pracovního mechanismu dále rozděluje termostatické odvaděče kondenzátu na:

  1. kapslové odvaděče kondenzátu
  2. bimetalové odvaděče kondenzátu
  3. odvaděče kondenzátu s vlnovcem
  4. skupina odvaděčů využívajících tepelné roztažnosti kapalin

—————

Zpět