RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Tyče průřezu H

20.05.2012 15:59

Použití

  • sloupy budov
  • mezisloupky a paždíky rozsáhlejších stěn budov
  • hlavní nosné prvky a průvlaky stropních a střešních konstrukcí
  • podélníky a příčníky železničních mostů a příčníky, případně i hlavní nosníky menších silničních mostů
  • nejrůznější příhradové konstrukce, jeřábové dráhy, vetknuté sloupy jednopodlažních hal apod.

Přednosti

  • širokopřírubové profily umožňují použití válcovaných I profilů v parametrech, které jsou např. pro IPE profily nedostupné
  • nahrazují svařované profily, čímž se zvyšuje produktivita práce a snižuje se pracnost
  • vzhledem k tomu, že jsou opatřeny paralelními přírubami, eliminují problémy s připojováním I profilů se šikmými přírubami
  • je možno je používat na konstrukce, které jsou vystavené tlaku i ohybu
  • jejich použití vede ke značným úsporám materiálu a k celkovému snížení hmotnosti stavby

—————

Zpět