RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Ukázka „nepředvídatelné“ změny referencí ocelového profilu aneb funkce Merge nepřenáší reference

06.12.2012 18:28

Funkce Merge

V oblasti modelování ocelových profilů se relativně často používají funkce pro dělení a spojování ocelových profilů a funkce pro jejich znovu přepojení.

Při použití funkce Merge pro spojování profilů je nutno si ale uvědomit, že výsledkem je grafický model odpovídající reprezentaci původních profilů, ale reference počátku a konce zůstanou zachovány dle první identifikované SCTN.

Příklad využití SPLIT a MERGE a přenos referencí JOIS a JOIE po MERGE a následné chování po provedení RECON

Asi nejjednoduší vysvětlení celého problému je pomocí modelového příkladu.

Jak je ptrno z následujícího obrázku, jako medelový příklad vytvoříme jednu SCTN (oranžová) mající reference JOIS a JOIE k PJOI pod PNODy, přičemž SCTN má Start dole. Tuto protínají dvě jiné SCTN (modré). Jejich koncové reference nejsou pro tento příklad důležité.

Nasledným krokem je rozdělení pomocí PDMS standardní aplikace Split nalezajicí se pod Modify -> Sections -> Split...

V nasledně otevřené formě vybereme dělení s vytvořením referencnich propojeni neboli volbu Nodes. A provedeme rozdělení. 

Následuje vlastní rozdělení SCTN na tři díly, kdy každý z dílů má specifikované reference JOIS a JOIE. Dolní SCTN má JOIS k PJOI pod PNOD stejně jako původní SCTN a JOIE k nově vytvořenému SJOI pod SNOD na protínající SCTN. Střední SCTN má jak JOIS tak JOIE k SJOI pod SNODy na protinajicích SCTN. Horní SCTN má JOIS k SJOI pod SNOD na horní protínající SCTN a JOIE k PJOI pod PNOD stejně jako původní SCTN.

Opačnou funkcí k Split tedy dělení je v PDMS funkce Merge pro spojování  SCTN.
Použijeme tuto funkci pro zpětné spojení rozdělené SCTN. Kliknutím do menu Modify -> Sections -> Merge se spustí proces vyzívající uživatele k identifikování jednotlivých dílů určených ke spojení.
Identifikujme nejprve střední díl a následně horní a jako poslední dolní díl a zakončíme stiskem klávesy Escape.
Nastane spojení tří SCTN v jednu. Tedy předpokládaná a požadovaná činnost. Ale zároveň bohužel dojde ke změně JOIS a JOIE referencí . Tyto korespondují s referencemi původně prostřední SCTN, kterou jsme identifikovali v procesu Merge jako první a nikoliv s referencemi krajních komponent, jak by se logicky dalo očekávat.

Toto chování funkce Merge není ovlivňováno aktuálním CE. Reference se "přenáší" totiž z první identifikované SCTN respektive nepřenáší se vůbec neboť dojde pouze k geometricke modifikaci.

Takže pokud identifikujeme dolní SCTN jako první, pak JOIS bude na PJOI pod PNOD a JOIE k SJOI pod SNOD pod dolní protínající SCTN a podobně v jiných kombinacích.

Pokud nasledně aplikujeme na takto upravenou SCTN příkaz pro znovupřipojení RECON, dostaneme se k nemilemu výsledku. Spojená SCTN změní svoji velikost  dle svých JOIS a JOIE. Ty ale nyní odpovídají SCTN tvořící před Merge střední díl a tudíž  "přijdeme" o obě krajní SCTN, jak je zobrazeno na následujícím obrázku.Proto je důležitým krokem po provedení Merge provést přepojení referencí JOIS a JOIE. 

 

—————

Zpět