RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Ukázka podkladu pro zpracování návodu k užívání aplikace

11.09.2013 20:17

Úvod

Tato aplikace je napsána v PML2 a její funkčnost byla testována v PDMS verze 12Sp.6.
Primárním cílem této aplikace je umožnit uživatelům ***.

Požadavky

Vlastní aplikace vyžaduje mít právo čtení a zápisu (RW) do adresáře nastaveného v evar pdmsuser.

Předpoklady

Prvotním předpokladem pro úspěšné používání je alespoň základní znalost tvorby posloupností příkazů a v případě využití PML prvků i znalost strukturizace a uživatelská kontrola zadaného kódu.

Upozornění

Pokud používáte vice aplikací z produkce Ripra s.r.o pak při instalaci může dojít k informaci o snaze přepsat existující soubor. S největší pravděpodobností se toto bude týkat grafických souborů *.png. Jde o případ kdy vice aplikací používá tentýž grafický soubor. Pokud si nejste jisti, přepsání nepotvrzujte a proveďte kontrolu shody.
Existují soubory vyuřívané vicero Ripra aplikacemi a mohou se různit na základě postupného vývoje, proto je nutno si ověřit, zda dříve instalovaná aplikace je stale aktuální a přepsáním nedojde k jejímu znehodnocení. Neváhejte nás v jakémkoli případě nejasnosti kontaktovat.

Doporučení

***

Nápověda

Aplikace je sice dodávána včetně manuálu, ale má zabudovánu nápovědu tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si zde nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků a funkcí aplikace. Zároveň je tím uživateli umožněna kontrola zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze.

Popis aplikace

 

 

Jméno aplikace: ****
Zkratka: RA**
Funkce: Aplikace umožňující ***.
Popis: Dockovací forma s ***
Revize: *.*
Verze PDMS: 12.0 Sp6
Autor: Ing. František Ringmaier
GSM: +420775650721
Email: fr@ripra.cz
Datum: **/20**

Základní nastavení cest

 • /%pmllib%/ripra/icons/
 • /%pmllib%/ripra/forms/
 • /%pmllib%/ripra/functions/
 • /%pmllib%/ripra/objects/
 • /%pmllib%/ripra/ra**/

Seznam souborů

 • loadriprara**.pmlfnc
 • riprara**.pmlfrm
 • riprara***.pmlobj
 • riprapum.pmlobj
 • riprapomoc.png
 • ripradismis.png
 • ripra***.png

Změny oproti předchozí verzi

 • ***
 • ***

Instalace

Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být deklarována v definici proměnné %PMLLIB%. Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. Pokud u ardresáře zvoleného pro instalaci tomu tak není, je nutno cestu do tohoto adresáře přidat do definice. Dále je nutno zabezpečit práva čtení a zápisu do tohoto adresáře.
Pro jednoduchou zprávu a pozdější snadnou kontrolu a update aplikace doporuřujeme následující strukturu.
V multiuživatelsky přístupném adresáři zahrnutém v definici proměnné %PMLLIB% vytvořit podadresář ripra a do něj rozbalit zazipovanou aplikaci. Takže výsledek by mohl vypadat cca. Takto:

Hlavní část této alikace je uložena v podadresáři ra**, sdílené části v icons, forms, functions a objects viz. základní nastavení cest a seznam souborů.

Spuštění aplikace

Vlastní aplikace se spouští voláním: !!loadriprara**rc()
Tento příkaz je po správné instalaci proveditelný jak z příkazové řádky, tak je jej možno přiřadit do menu. Po vykonání se zakotví u levého okraje forma (viz. obrázek).

Popis formy

Jedna se o dockovací formu s nastavitelnou velikostí. Vlastní forma je tvořena *** řádky ovládacích prvků .

Popis prvků formy

ovládací prvek popis
Nápověda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Konec aplikace

Popis práce s aplikací

Pro práci s touto aplikací si je nutno

 

Ukončení aplikace

K ukončení aplikace dojde po kliknutí na . Veškerá do RSC neuložená data jsou ztracena a aplikace končí ukrytím formy z obrazovky.

Plánovaná rozšíření

 • verifikovat pro PDMS 12.1
 • ***

 

—————

Zpět