RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Uživatelské nastavení barev v modulu Design

25.10.2012 18:43

Nastavení barev se může lišit případ od případu a jeho základní nastavení ovlivňuje administrátor a po něm i uživatel. Během standardní instalace jsou na základě přednastavení definovány barvy 1-50 a přiřazení je provedeno barvám číslo 1 až 16. Běžně jsou nastaveny barvy v rozmezí 1 až 50 jak je v následující tabulce.

č. barva R G B č. barva R G B
1 grey 66 66 66 26 deeppink 93 7 54
2 red 80 0 0 27 salmon 98 50 44
3 orange 93 60 0 28 brightorange 100 65 0
4 yellow 80 80 0 29 orangered 100 50 0
5 green 0 80 0 30 maroon 56 14 42
6 cyan 0 93 93 31 gold 93 79 20
7 blue 0 0 80 32 lightyellow 93 93 82
8 violet 93 51 93 33 lightgold 93 91 67
9 brown 80 17 17 34 yellowgreen 60 80 20
10 white 100 100 100 35 springgreen 0 100 50
11 pink 80 57 62 36 forestgreen 14 56 14
12 mauve 40 0 60 37 darkgreen 18 31 18
13 turquoise 0 75 80 38 aquamarine 46 93 78
14 indigo 20 0 40 39 royalblue 28 46 100
15 black 0 0 0 40 navyblue 0 0 50
16 magenta 87 0 87 41 powderblue 69 88 90
17 whitesmoke 96 96 96 42 midnight 18 18 31
18 ivory 93 93 88 43 steelblue 28 51 71
19 lightgrey 75 75 75 44 beige 96 96 86
20 darkgrey 32 55 55 45 wheat 96 87 70
21 darkslate 18 31 31 46 tan 86 58 44
22 brightred 100 0 0 47 sandybrown 96 65 37
23 coralred 80 36 27 48 khaki 62 62 37
24 tomato 100 39 28 49 chocolate 93 46 13
25 plum 55 40 55 50 darkbrown 55 27 8

Uživatel může předefinovávat barvy jednoduchým příkazem Colour číslo barva

Příklad:

Colour 10 brightred

nahradí původní nastavení barvy číslo10 z white na brightred

Uživatel má i možnost defince vlastních barev tzv. PDMS RGB mixováním. Nejedná se o klasické RGB rozlišení známé z grafických formátů, ale o nastavení hodnot výsledné barvy mixem z procentuální reprezentace barvy červené (R), barvy zelené (G) a modré (B). Příkaz pro přiřazení uživatelelm namixované barvy pak je Colour číslo barvy Mix Red číslo v % Green číslo v % Blue číslo v %

Příklad:

Colour  51 Mix  Red 36  Green 2   Blue 17

přiřadí barvě číslo 51 reprezentaci odpovídající RAL 4004 Claret violet.

Pro jednoduší a rychlejší operace s nastavením barev včetně předdefinovaných barev na základě standardu RAL lze využít Ripra aplikaci pro nastavení barev.

—————

Zpět