RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Výhody a nevýhody jednotlivých typů odvaděčů kondenzátu

14.11.2012 15:26

Termostatický kapslový odvaděč kondenzátu

 • Výhody
  1. montář do jakékoliv polohy
  2. dlouhá životnost
  3. úspora energie
  4. pracuje i při tlaku za odvaděčem větším než 80% vstupního tlaku
  5. snadné čištění filtru
  6. dobré odvzdušňování
  7. odolnost vůči vodnímu rázu
  8. odolnost proti korozi
  9. odolnost proti zamrznutí
  10. dobrá dostupnost náhradních dílů
  11. snadná opravitelnost
 • Nevýhody
  1. neměl by být vmontován do okruhů přehřáté páry

Termodynamický odvaděč kondenzátu

 • Výhody
  1. pracuje dobře na přehřáté páře
  2. snadné čištění filtru
  3. odolnost proti vodnímu rázu
  4. odolnost proti korozi
  5. odolnost proti zamrznutí
  6. dobrá dostupnost náhradních dílů
 • Nevýhody
  1. doporučena instalace pouze do horizontálních potrubí
  2. nesmí být montován do míst s protitlakem vetším než 80% vstupního tlaku
  3. relativně vyšší nároky na technické provedení oprav
  4. špatné odvzdušňování

Bimetalový odvaděč kondenzátu

 • Výhody
  1. pracuje dobře na přehřáté páře
  2. snadné čištění filtru
  3. odolnost proti vodnímu rázu
  4. odolnost proti korozi
  5. odolnost proti zamrznutí
  6. dobrá dostupnost náhradních dílů
  7. úspora energie
  8. pracuje i do protitlaku
  9. pracuje v jakékoliv poloze
  10. často plní zároveň funkci zpětného ventilu
 • Nevýhody
  1. obtížné nastavení
  2. obtížná opravitelnost

Plovákový odvaděč kondenzátu

 • Výhody
  1. montáž do svislých i vodorovných potrubí
  2. velký průtok
  3. dobré odvzdušńování
  4. lze užít v různých aplikacích s ohledem na diferenční tlak (rozdíl tlaku před a za odvaděčem)
 • Nevýhody
  1. obtížná opravitelnost
  2. není vybaven filtrem
  3. nemá odolnost proti vodnímu rázu
  4. není odolný proti zamrznutí

—————

Zpět