RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Tipy a triky aneb využití vyšlapaných cestiček

V PDMS je vždy více možností jak dojít k stejnému výsledku. Jelikož jsou stále častěji uváděny nové verze PDMS a s tím jsou měněny i vlastní formy a jejich lokace, tak se zde hllavně soustředíme na nejjednoduší variantu a tou je ve většině případů využití příkazového řádku.

Pokud zde bude popis zahrnující využití jiné než standardně dodávané aplikace, bude zde uvedena i vlastní aplikace nebo odkaz na ní.


PDMS tipy a triky

17.11.2014 10:26

Tak jedna drobná perlička ze života PDMSáka.

PDMS global určitě přineslo pokrok do práce PDMSáků, bohužel s ním přišel i problém "ztráty kontroly" nad daty jiných stran. Jednoduchost s jakou je možno vytvářet minimálně duplicitní komponenty nebo UDA je na pováženou. Problémy které to přináší, tak o nich se snad nemá význam ani rozepisovat. To...

—————

29.10.2014 10:03

Jedna docela záludná Avevácká nedodělanost.

S nástupem 12.1 a používání jednotek v PDMS by člověk čekal, že se to dotkne i definice hmotností komponent, hustot,... v katalogu. Bohužel pořád jsou tyto attributy stringovým typem a tak je nutno být hodně obezřetný jak resp. v jakých jednotkách je projekt založen a jakým jednotkám odpovídají...

—————

11.12.2013 19:30

LIST a jeho využití

LIST aneb seznam vybraných prvků. Jde o dočasnou sbírku prvků (pole), na kterých mohou být prováděny činnosti, které mají vliv na všechny databázové komponenty uvedené v seznamu. Tím pádem je nutno zvážit, které pžíkazy mohou být vykonány. Aktuální seznam je zobrazen v rozbalovacím seznamu na...

—————

23.08.2013 17:49

Barevné zobrazení v 3D view modulu Design

Jednou ze základních věcí pro práci v PDMS modulu Design je zobrazení prvků 3D modelu v grafickém view. Nastavení grafického view není ale předmětem tohoto článku. Hlavním cílem je ukázat možnosti zobrazení jednotlivých designových komponent s využitím celé barevné škály.   Na monitorech se...

—————

06.12.2012 18:28

Ukázka „nepředvídatelné“ změny referencí ocelového profilu aneb funkce Merge nepřenáší reference

Funkce Merge V oblasti modelování ocelových profilů se relativně často používají funkce pro dělení a spojování ocelových profilů a funkce pro jejich znovu přepojení. Při použití funkce Merge pro spojování profilů je nutno si ale uvědomit, že výsledkem je grafický model odpovídající...

—————

07.11.2012 19:10

RAL paleta

RAL 1000 RAL 1001 RAL 1002 RAL 1003 RAL 1004 RAL 1005 RAL 1006 RAL 1007 RAL 1011 RAL 1012 RAL 1013 RAL 1014 RAL 1015 RAL 1016 RAL 1017 RAL...

—————

25.10.2012 18:43

Uživatelské nastavení barev v modulu Design

Nastavení barev se může lišit případ od případu a jeho základní nastavení ovlivňuje administrátor a po něm i uživatel. Během standardní instalace jsou na základě přednastavení definovány barvy 1-50 a přiřazení je provedeno barvám číslo 1 až 16. Běžně jsou nastaveny barvy v...

—————

25.10.2012 15:38

PDMS dotaz Query

Příkaz Query vrací informace o dotazovaném elementu. V následující tabulce je přehled některých možných použití. Syntaxe: Q žádaná informace příkaz popis modul Q MDB vrací jméno užívané MDB MO,DE,DR,PA,ID,AD Q...

—————

23.10.2012 18:05

Zjednodušené zadání jména aneb příkaz SET

Příkaz SET umožňuje zkrácené zadání jména pro element. Nastaví pro divoky znak * jméno aktuálního prvku, kterí tak nemusíme znovu zadávat. Příklad: NEW EQUI /PUMPA001 SET NEW SUBE */RAM NEW SUBE */MOTOR NEW SUBE */SPOJKA NEW SUBE */TELESO

—————

23.10.2012 17:31

Kopíruj s přejmenováním

Za předpokladu kaskadoveho pojmenování lze z příkazového řádku vytvořit kopii a tu přejmenovat. Tvar příkazu: NEW TypNovehoElementu JmenoNovehoElementu COPY JmenoStarehoElementu RENAME JmenoStarehoElementu JmenoNovehoElementu Příklad: Máme EQUIpment se jmenem /PUMPA001...

—————