RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Kompenzátory

06.06.2014 11:58

APC-1 Potrubní kompenzátor DN15

Popis Všechny potrubní systémy, ve kterých se dopravují media s proměnlivou teplotou, lišící se od teploty okolí, podléhají délkovým změnám (prodloužení, smrštění). Tyto mohou způsobit porušení potrubí, není-li vyrovnání dilatací věnována náležitá pozornost. APC-1 potrubní kompenzátor topenářský...

—————

18.05.2012 19:44

Kompenzátory - úvod

Potrubní systémy přepravující média s jinou teplotou než je teplota okolí podléhají také délkovým změnám aneb dilatacím. Změny průměru potrubí vlivem roztažnosti materiálu se berou v úvahu jen v specifických aplikacích, pro typické potrubní systémy postačuje eliminovat síly a momenty vnášené...

—————